Menu
Obec Tekovské Nemce
ObecTekovské Nemce

Platné VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č.10/2023 o prísp. za pobyt v ŠKD

VZN č.10 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,94 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 2. 1. 2024

VZN č.9/2023 o prísp.za pobyt v MŠ

VZN č.9 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,85 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 2. 1. 2024

VZN č.8/2023 o nakladaní s KO a DSO

VZN č.8 o nakladaní s KO aDSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,13 MB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 2. 1. 2024

VZN č.7/2023 poplatok za KO a DSO

VZN č.7_2023 miestny poplatok za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 2. 1. 2024

VZN č.6/2023 o miestnych daniach

VZN č.6_2023 obce Tekovské Nemce o miestnych daniach pre r. 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,53 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 2. 1. 2024

VZN č. 5/2023 - financovanie MŠ

VZN č. 5_2023 fin školka ...-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,08 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 2. 1. 2024

VZN č.4/2023 - o určení spádovej MŠ

VZN 4_2023- o-urceni-spadovej-MŠ-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,86 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 24. 7. 2023

VZN 3/2023 - užívanie verejných priestranstiev

1v,, VZN 3 2023 uživanie VP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 734,7 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 7. 3. 2023

VZN 2/2023 - čas predaja

VZN 2-2023 čas predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 707 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 28. 2. 2023

VZN 1/2023 poplatok v ŠJ

VZN 1 2023 poplatok v ŠJ-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,21 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 28. 2. 2023

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2023 výška príspevku na stravovanie

VZN 2023 dodatok č.1 stravovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 623,26 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 17. 4. 2023

2022

VZN 01/2022 o zrušení neplatných VZN

VZN 01-2022 o zrušení neplatných VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 845,1 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 29. 3. 2022

VZN 02/2022 - dočasné obmedzenie zásob.pitnou vodou

VZN 2 2022 obmedzenie zásobovania PV - CO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,96 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 22. 6. 2022

VZN 03/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

VZN 3 2022 Poplatky MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 553,35 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 22. 6. 2022

VZN 04/2022 o výške prísp. na školský klub

VZN 4 2022 Poplatky ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,77 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 22. 6. 2022

VZN 05/2022 chov, držanie a vodenie psov

VZN 5 2022 Chov psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,81 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 22. 6. 2022

VZN 06/2022 podmienky držania zvierat a ich chovu

VZN 6 2022 Chov zvierat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 927,71 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 22. 6. 2022

VZN 8/2022 poplatok v ŠJ

VZN 8 2022 poplatok v ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 582,25 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 9. 1. 2023

VZN 9/2022 ručenie výšky fin.pr. na dieťa v MŠ

VZN 9 2022 o určení výšky finančných prostriedkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,23 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 9. 1. 2023

VZN 10/2022 - 1.str.

VZN 10-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,5 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 9. 1. 2023

VZN 10/2022 o daniach a poplatkoch za KO a DSO

VZN_ - prvá strana(1)-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 526,99 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 9. 1. 2023

2021

VZN 2/2021 - dodatok č.1 k VZN 4/2020 o určení výšky fin.pros.na mzdy a prev.na ieťa MŠ a žiaka šk.zar.

VZN 2-2021 dodatok 1 k VZN 4-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 10. 11. 2022

VZN 1/2021 - o výške príspevku zák. zástupcu žiaka - nákup potravín, úhrada rež.nál. a úhrady v ŠJ

VZN 1 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,64 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 10. 11. 2022

2020

VZN 5/2020 odpady

VZN 5 2020 odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 737,62 kB
Stiahnuté: 181×
Vložené: 14. 12. 2020

VZN 2/2020 Sociálne

VZN 2 2020 Sociálne_TN.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 84 kB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 31. 3. 2020

VZN 3/2020 pohrebisko

VZN 3 2020 pohrebisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 723,45 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 14. 12. 2020

VZN 4/20 Určenie fin. prostr. MŠ

VZN 4 2020 o určení výšky finančných prostriedkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,9 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 14. 12. 2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok KD

VZN 1 2020 Prevádzkový poriadok KD_TN.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 139 kB
Stiahnuté: 232×
Vložené: 31. 3. 2020

2019

VZN 1/2019 dotácie MŠ

VZN 1 2019 dotácie MŠ.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 62 kB
Stiahnuté: 265×
Vložené: 15. 1. 2019

VZN 2/2019 fond údržby

VZN 2 2019 fond údržby.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 34,43 kB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 15. 1. 2019

VZN 6/2019 UPN dod.2

VZN 6 2019 ÚPD 2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB
Stiahnuté: 203×
Vložené: 8. 1. 2020

2018

VZN 5/2018 - o používaní a ochrane symbolov obce

VZN 5 2018 symboly.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,3 kB
Stiahnuté: 377×
Vložené: 9. 10. 2018

VZN 4 2018 referendum

VZN_4_2018_referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 689,47 kB
Stiahnuté: 295×
Vložené: 11. 6. 2018

VZN 3 2018 čas predaja

VZN_3_2018_as_predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,89 kB
Stiahnuté: 281×
Vložené: 11. 6. 2018

VZN 1/2018 – fand údržby nájomné byty

VZN-1-2018-fond-drby-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,99 kB
Stiahnuté: 524×
Vložené: 23. 2. 2018

VZN 7/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č.7-2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp a o spôsobe náhradného odvádzania odpad.vôd.pdf.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,71 kB
Stiahnuté: 323×
Vložené: 15. 1. 2019

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN_2-_2017_poskytovanie_dotci.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 121,5 kB
Stiahnuté: 220×
Vložené: 28. 2. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Tekovské Nemce

VZN_3_-__2017_Poiarny_poriadok_obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 181,85 kB
Stiahnuté: 294×
Vložené: 28. 2. 2017

VZN č.4/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

VZN_4_2017_ovzduie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 96,5 kB
Stiahnuté: 233×
Vložené: 7. 8. 2017

VZN č.5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu

VZN_5_2017_o_podmienkach_prideovania_njomnych_bytov_postavenych__s_podporou_ttu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,07 kB
Stiahnuté: 381×
Vložené: 7. 8. 2017

VZN 6 2017 Nová ulica

VZN_6_2017_Nov_ulica.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,52 kB
Stiahnuté: 276×
Vložené: 19. 12. 2017

VZN 9 2017 e-goverment

VZN_9_2017_e-goverment.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,83 kB
Stiahnuté: 200×
Vložené: 19. 12. 2017

2016

Návrh VZN označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce

VZN_2016_nvrh.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 100 kB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 25. 11. 2016

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce

VZN_5_2016_oznaovanie_ulc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 100,5 kB
Stiahnuté: 306×
Vložené: 14. 12. 2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce

VZN_dane_2016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 148,5 kB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 14. 12. 2016

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Tek. Nemce

vzn-.12016-o-uren-miesta-a-asu-zpisu-dieaa-na-plnenie-povinnej-kolskej-dochdzky-v-z-s-m-tek.-nemce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,34 kB
Stiahnuté: 262×
Vložené: 2. 3. 2016

VZN č.2/2016 o prijímaní detí do materskej školy

vzn-c.-22016-o-prijimani-d_et-do-materskej-koly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,4 kB
Stiahnuté: 347×
Vložené: 2. 3. 2016

2015

VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ s MŠ

vzn-c.2-2015-o-urceni-miesta-a-_asu-zpisu-dieaa-do-zsm.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 228×
Vložené: 6. 3. 2015

VZN c.4-2015 o vyhlase ní záväzných častí územného plánu obce T.Nemce-meny a doplnky č.1

VZN_c.4-2015_o_vyhlase_n_zvznch_ast_zemnho_plnu_obce_T.Nemce-meny_a_doplnky_.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,41 kB
Stiahnuté: 216×
Vložené: 14. 12. 2015

2013

Doplnok č.1 k VZN č.2/2003 - psy

VZN-c.22003-doplnok-c-1-psy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,9 kB
Stiahnuté: 198×
Vložené: 9. 4. 2013

VZN č.2/2010 o menších obecných službách

VZN-c_2-2010-o-mensich-obecnych-sluzbach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,79 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 2. 5. 2022

VZN 11/2008 - doplnok k VZN 2/2003

VZN-11-2008-doplnok-k-VZN-2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,05 kB
Stiahnuté: 221×
Vložené: 11. 9. 2013

VZN č.12/2008 - doplnok k VZN č.3/2000

VZN-12-2008-doplnok-k-VZN-3-2000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,66 kB
Stiahnuté: 233×
Vložené: 11. 9. 2013

VZN č.1/200/ o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce

VZN-c_1-2007-o-vyhlasena-zavaznych-casti-uzemneho-planu-obce-pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,74 kB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 11. 9. 2013

VZN č.1/2009 o určení miesta a zápisu dieťaťa na pln.pov.škol.dochádzky v ZŠ

VZN-c_1-2009-o-urceni-miesta-a-zapisu-dietata-na-plnpov_skol.dochadzky-v-ZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,63 kB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 11. 9. 2013

VZN č.3/2004 o zriadení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ

VZN-c_3-2004-o-zriadeni-spolocneho-skolskeho-obvodu-ZS-s-MS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,77 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 11. 9. 2013

VZN č.3/2005 o určení odvolacieho orgánu voči rozh.vydaných riaditeľom ZŠ s MŠ

VZN-c_3-2005-o-urceni-odvolacieho-organu-voci-rozh.vydanych-riaditelom-ZS-s-MS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,21 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 11. 9. 2013

VZN č.4/2010 o podm.predaja na trhových miestach

VZN-c_4-2010-o-podm_predaja-na-trhovych-miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,14 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 11. 9. 2013

VZN 3/2013 o náhradnom zásobovaní vodou

VZN 3 2013 o náhradnom zásobovaní s.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,96 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 2. 3. 2022

2011

VZN 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov

vzn_drzanie_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,13 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 6. 2. 2011

VZN 2/2009 o zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Tekovské Nemce a Základnej školy Čaradice

vzn_o_spol_sk_obv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,34 kB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 6. 2. 2011

VZN 3/2007 o verejnom poriadku

vzn_verejny_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,09 kB
Stiahnuté: 203×
Vložené: 6. 2. 2011

VZN 3/2000 ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného katastrálneho územia obce

vzn_cistota_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,47 kB
Stiahnuté: 219×
Vložené: 6. 2. 2011

VZN 3/2009 o čestnom občianstve

vzn_cestne_obcianstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,99 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 6. 2. 2011

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Geodeticca

Webgis

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Obecná knižnica

Tekovská 405/4
966 54 Tekovské Nemce
Otvorená pre verejnosť:
každú nedeľu od 13:00 - 16:00 hod