Obsah

Základné informácie 

Kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Nadmor. výška: 246 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 049
Rozloha: 28,50 km²
Prvá pís. zmienka: 1265 či 1275

Obec Tekovské Nemce

je najvýchodnejšou obcou regiónu Horného Požitavia. Od okresného mesta Zlaté Moravce je vzdialená 12 km. Kataster obce susedí s Hronským Beňadikom, Orovnicou, Novou Baňou a Kozárovcami, ktoré patria do regiónu Pohronia, na západe s Čaradicami a na severe s Obycami. Tekovské Nemce sú podhorskou obcou ležiacou na styku nížiny a pohoria, v doline potoka Roskovice (Inovecký potok). Katastrálne územie je tvorené Hronskou pahorkatinou i Pohronským Inovcom.

Mapa Tekovské Nemce

13.02.2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa: 03.03.2020 od 8,30 do 15,30 hod, 04.03.2020 od 8,30 do 15,30, 10.03.2020 od 8,30 do 15,30, a 17.03.2020 od 8,30 do 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná,a.s. na odberných miestach v prílohe.

Detail

11.02.2020

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 8.3.2020 o 16,00 hod 1

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 8.3.2020 o 16,00 hod

Pozývame Vás na riadne valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo so sídlom v Tekovských Nemciach, ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2020 o 16,00 hod. v Tekovských Nemciach v sále kultúrneho domu, prezentácia začne o 15,00 hod.

Detail

07.02.2020

Fašiangová zábava - pochovávanie basy 2020

Fašiangová zábava - pochovávanie basy 2020

Obec Tekovské Nemce na známosť všetkým dáva, že sa 21.2.2020 započnúc 19,00 hodinou v sále kult.domu T.Nemce BASA POCHOVÁVA. Občerstvenie: guláš Vstupné 6,-/pár Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade

Detail

07.02.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vyhlásilo dňa 03.02.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK pre opatrenia: 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality 2. Podpora činnosti združení a spolkov Termín predkladanie Projektových návrhov – Žiadostí o dotáciu je od 03.02.2020 do 28.02.2020. Prijímanie Žiadostí o dotáciu bude počas pracovných dní od 03.02.2020 do 28.02.2020 v čase od 8:00 do 14:00 (alebo podľa dohody) v kancelárii OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vo Veľkých Vozokanoch (budova Materskej školy). Bližšie informácie k výzve spolu s prílohami sú zverejnené aj na našej webovej stránke: http://www.ozpozitavie-sirocina.sk/vyzvy/vyzva-nsk-leader-2020/

Detail

27.01.2020

Wifi pre teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Výška poskytnutého

Detail

08.01.2020

ZsVS,a.s. - zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Od 1.1.2020 bude vykonávaný odpočet meradiel (vodomerov) 1x ročne - v novembri.

Detail

25.09.2019

Nová služba - SMS správy pre občanov od obce

Obec Tekovské Nemce zavádza novú službu - možnosť prijímať oznámenia z obce vo forme SMS správ.

Detail

01.01.2020 - 31.12.2020

Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2020

Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2020

Detail

31.12.2019

Vianočné posedenie Jednota dôchodcov 2019

Vianočné posedenie Jednota dôchodcov 2019

Vianočné posedenie JD 2019

Detail

19.12.2019

Mikuláš 2019

Mikuláš 2019

Mikuláš a vianočné trhy 07.12.2019

Detail

25.11.2019

Vianočné tvorivé dielne - 23.11.2019

Vianočné tvorivé dielne - 23.11.2019

Vianočné tvorivé dielne 23.11.2019

Detail

28.10.2019

Mesiac úcty k starobe -stretnutie jubilantov 2019

Mesiac úcty k starobe -stretnutie jubilantov 2019

Mesiac úcty k starobe -stretnutie jubilantov - 13.10.2019

Detail

01.10.2019

Roľnícka nedeľa 29.09.2019

Roľnícka nedeľa 29.09.2019

Roľnícka nedeľa 29.09.2019 - 20.výročie

Detail

02.09.2019

Súťaž vo varení gulášu - 24.08.2019

Súťaž vo varení gulášu - 24.08.2019

Súťaž vo varení gulášu 2019 - 1.m.- Peter Adamec 2.m.- S.Horňák, D.Rudzan, Ľ.Valkovič, S.Šimeg 3.m.- Peter Laurinc

Detail

14.08.2019

Nohejbalový turnaj - 1. ročník 2019

Nohejbalový turnaj - 1. ročník 2019

Nohejbalový turnaj . 1.ročník 2019

Detail

17.07.2019

Športové hry seniorov 2019

Športové hry seniorov 2019

Športové hry seniorov 2019

Detail

02.07.2019

Jánske ohne 29.07.2019

Jánske ohne 29.07.2019

Dňa 29.07.2019 na priehrade - Jánske ohne 2019 - Super akcia. Foto vo fotogalérii

Detail

19.06.2019

Deň otcov - 16.06.2019

Deň otcov - 16.06.2019

Deň otcov - 16.06.2019

Detail