Obsah

Služby - v budove pošty:

Kaderníctvo - č.t. 0907 138 093 v utorok a na objednávky

Kozmetika - č.t. 0911 176 688 okrem utorku a na objednávky