Obsah

Úrad

Obec Tekovské Nemce
Tekovská č. 405/4
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 321044
DIČ: 2021111488

Výkonný orgán: Obecný úrad Tekovské Nemce
Telefón: 045/6892 522,  045/6892742, 0905 763 039

e-mail:   podatelna@tekovske-nemce.sk
Internetová stránka: www.tekovske-nemce.sk