Obsah

 

 

                                               

                                           7VeľkonočnáNedeľa2020.docx (27.52 kB)

 

 

FARSKÉ OZNAMY

 

Šiesta veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár: 25.5-31.5.2020      Farský úrad: 045/6788888; faratekovskenemce@gmail.com    

Pondelok

Féria vo veľkonočnom období

Utorok

Sv. Filipa Neriho, kňaza; spomienka

Streda

Féria vo veľkonočnom období

Štvrtok

Féria vo veľkonočnom období

Piatok

Sv. Pavla VI, pápeža; ľ.spomienka

Sobota

Féria vo veľkonočnom období

NEDEĽA

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

 

Sväté omše:

 

DEŇ

 

HODINA

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

Tekovské Nemce

 

18:00

† Mária Šimegová – 1.výročie

Utorok

 Čaradice

 

18:00

† Ján a Cecília Šimegoví (166)

Streda

Tekovské Nemce

8:00

 

† Ondrej Hudec, m. Viktória a rod. z ob.strán (114)

Štvrtok

Čaradice

 

18:00

 

† Imrich Šebeňa, m.Veronika a st.rodičia (221)

Piatok

Tekovské Nemce

18:00

Za † zomrelých Jozefov z našej obce

Sobota

Tekovské Nemce

8:00

 

† Jozef Kováč, m.Mária a ich rodičia (282)

 

 

NEDEĽA

Tekovské Nemce

Čaradice

Tekovské Nemce

 

8:00

 

9:30

 

11:00

 

Za vreiacich

 

† Jozef Ivan, m.Mária, rodičia a st.rodičia (228)

 

Poďakovanie za 80.rokov života s prosbou o zdravie a Božiu pomoc (395)

Upratovanie farského kostola prosíme skupinu č. 10, Čaradice skupina č. 7 

V dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia. Milodarcom Pán Boh odplať.

V piatok prosím, aby po sv.omši prišli na stretnutie rodičia prvoprijímajúcich detí z Tekovských Nemiec

Vo štvrtok po sv.omši, deti z Čaradíc.