Obsah

 

Z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre je slávenie svätých omší pozastavené až do odvolania. Nakoľko je zlá situácia v našich nemocniciach. Zákaz sa vzťahuje na farnosti okresu Nitra a Zlaté Moravce.

Prajem Vám pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a aby sme sa v zdraví stretli v Novom roku.