Obsah

24Nedeľ2020.docx (28.73 kB)

FARSKÉ OZNAMY

 

24. nedeľa „cez rok“

Liturgický kalendár: 14.9-20.9.2020      Farský úrad: 045/6788888; faratekovskenemce@gmail.com    

Pondelok

Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

Utorok

Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska; slávnosť

Streda

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriana, biskupa; mučeníkov; spomienka

Štvrtok

Féria

Piatok

Féria

Sobota

Panny Márie v sobotu

NEDEĽA

25. nedeľa „cez rok“

 

Sväté omše:

 

DEŇ

 

HODINA

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

Tekovské Nemce

 

18:00

† Ján Pupák – 10.výročie

Utorok

Čaradice

Tekovské Nemce

 

9:30

 

8:00

† Máriu, ned.80.rokov a Ľudovíta (228)

† Vincent Brieška – 10.výročie (336)

Streda

Tekovské Nemce

8:00

 

Na úmysel ordinára  

Štvrtok

Čaradice

17:00

† Filip Pavlov a rodičia z oboch strán (4)

Piatok

Tekovské Nemce

18:00

† Jozef Popeňažník – 1. výročie

Sobota

Tekovské Nemce

8:00

 

† Jozef Krištof – 10. výročie a mnaž. Mária (81)

 

 

NEDEĽA

Tekovské Nemce

Čaradice

Tekovské Nemce

 

8:00

 

9:30

 

11:00

 

Za veriacich

 

† Imrich Kováč – 1. výročie (17)

 

† za syna Petra (283)

 

Upratovanie farského kostola prosíme skupinu č. 6, Čaradice skupina č. 11

Jesenné kántrove dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je len jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

Roľnická nedeľa bude o dva týždne 27. septembra 2020

 

V pondelok večerná sv.omša je nasledujúcej slávnosti „Sedembolestnej Panny Márie“

V dnešnú nedeľu je: Zbierka pre Svätú Zem („Boží hrob“) – 13. septembra 2020 (24. nedeľa v cezročnom období). Milodarcom Pán Boh odplať.

Deti, ktoré chcú zbierať biblické nalepky aj v tomto školskom roku, si môžu knižočku na nálepky vziať v sakristií.