Obsah

Kontakty

Adresa

Obec Tekovské Nemce
Tekovská č. 405/4
966 54 Tekovské Nemce

Spojenie

Tel.: 045/6892 522, 045/6892742
Fax: 045/6892  508
Email: tnemce@stonline.sk

Informácie

IČO: 321044
DIČ: 2021111488

Úradné hodiny

PO: 07:00-12:00 / 12:30-16:30
UT:  07:00-12:00 / 12:30-16:30
ST:  07:00-12:00 / 12:30-16:30
ŠT:  07:00-12:00 / 12:30-16:30
PIA: nestránkový deň


Starostka obce: Ing. Erika Valkovičová
Sekretariát: Anna Bónová
Účtovník: Ekonóm: Janka Valová
Evidencia obyv,správa daní a poplatkov: Renáta Valachová
Správca pohrebiska: Ján Benčurik
Hlavný kontrolór: Mária Šalková

správca stránky: starostatn@stonline.sk


Postup pri zverejňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov PDF 58,2 KiB