Obsah

Správy

13.02.2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa: 03.03.2020 od 8,30 do 15,30 hod, 04.03.2020 od 8,30 do 15,30 a 10.03.2020 od 8,30 do 15,30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná,a.s. na odberných miestach v prílohe.

Detail

11.02.2020

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 8.3.2020 o 16,00 hod 1

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 8.3.2020 o 16,00 hod

Pozývame Vás na riadne valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo so sídlom v Tekovských Nemciach, ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2020 o 16,00 hod. v Tekovských Nemciach v sále kultúrneho domu, prezentácia začne o 15,00 hod.

Detail

07.02.2020

Fašiangová zábava - pochovávanie basy 2020

Fašiangová zábava - pochovávanie basy 2020

Obec Tekovské Nemce na známosť všetkým dáva, že sa 21.2.2020 započnúc 19,00 hodinou v sále kult.domu T.Nemce BASA POCHOVÁVA. Občerstvenie: guláš Vstupné 6,-/pár Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade

Detail

07.02.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vyhlásilo dňa 03.02.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK pre opatrenia: 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality 2. Podpora činnosti združení a spolkov Termín predkladanie Projektových návrhov – Žiadostí o dotáciu je od 03.02.2020 do 28.02.2020. Prijímanie Žiadostí o dotáciu bude počas pracovných dní od 03.02.2020 do 28.02.2020 v čase od 8:00 do 14:00 (alebo podľa dohody) v kancelárii OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vo Veľkých Vozokanoch (budova Materskej školy). Bližšie informácie k výzve spolu s prílohami sú zverejnené aj na našej webovej stránke: http://www.ozpozitavie-sirocina.sk/vyzvy/vyzva-nsk-leader-2020/

Detail

27.01.2020

Wifi pre teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Výška poskytnutého

Detail