Obsah

Správy

06.11.2020

Začíname elektronicky evidovať odpad

Vážení spoluobčania , v našej obci zavádzame elektronický systém evidencie odpadov. Bližšie informácie o systéme nájdete v informačnom letáku, ktorý bol doručený do každej domácnosti.

Detail

03.11.2020

Jednoduché pozemkové úpravy ( JPÚ)

Zistenie záujmu vlastníkov a užívateľov pozemkov o vykonanie JPÚ v obci - ANKETA

Detail

29.10.2020

POKYNY k celoplošnému testovaniu - Informácia pre občanov

V dňoch 31.10. - 1.11.2020 sa uskutoční prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov

Detail

22.10.2020

Oznam 1

Oznam

Muštáreň v opäť v prevádzke !

Detail

19.10.2020

Príprava na prijímacie skúšky na VŠ

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné , poradenské a konzultačné služby pre VŠ so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Príprava prebieha v predmetoch Matematika, fyzika, psychodiagnostické testy. Študent si môževybrať , o ktoré predmety má záujem.

Detail