Obsah

                   Navždy nás opustili - 2021

Mária ULIČNÁ              -  08.01.2021 - 88r.

Milan BRIEŠKA            -       .01.2021 - 76 r.

Peter KOŠTIAL             -  23.01.2021 - 83r.

Jozef VALKOVIČ          -  28.01.2021 - 64r.

Peter GAŽI                   -  30.01.2021 - 61r.

Mária VÁVROVÁ          -  31.01.2021 - 79r.

Mária VALACHOVÁ     -  02.02.2021 -  93r.

Ján KOVÁČ                 -  03.02.2021 -  73r.

Imrich PETRÁŠ           -  07.03.2021 -  93r.

Jozef KORDOŠ            -  07.04.2021  - 66r.

Jozefína VALACHOVÁ -  24.04.2021  - 85 r.

Eva KOVÁČOVÁ           - 25.04.2021  - 46 r.

 

 

Jozef DRGOŇA - 258    - 18.05.2021  - 65 r.

Helena BENČURIKOVÁ - 07.08.2021 - 71 r.

Angela ŠIMEGOVÁ        - 12.08.2021 - 78 r.

Emília KROVINOVÁ       - 21.08.2021 - 87 r.

Mária BRIEŠKOVÁ         - 08.10.2021 - 90 r.

Mária BENIAKOVÁ         - 03.11.2021 - 74 r. 

Anna HOMOLOVÁ         - 27.11.2021 - 58 r.

                              2022

Anna KÁČEROVÁ         - 31.03.2022 - 87 r.

Ján TÓTH                      - 18.04.2022  - 69 r.

Alžbeta VRÓBEĽOVÁ   -  08.06.2022 - 79 r.

Helena  HARMADYOVÁ - 10.10.2022 - 65 r.

Helena KOVÁČOVÁ       -  26.10.2022 - 74 r.

Anton VOZÁR                 - 29.10..2022 - 75 r.

Ján ŠTULLER                 - 30.10.2022 - 83 r.

Jozef DRGOŇA               - 31.10.2022 - 68 r.

Mária PETROVIČOVÁ    - 03.12.2022 - 76 r.

Elena ŠPELICOVÁ         - 11.12.2022  - 95 r.

Viktória ŠUŠKOVÁ         -  13.12.2022 - 93 r.

 

                          2023

Cyril KOVÁČ                   - 12.01.2023 - 74 r.

Marek BOHUMEL           - 28.01.2023 - 53 r.

Milan LUKÁČ                  - 09.02.2023 - 76 r.

Slavomír ŠIMEG             - 07.03.2023 - 55 r.

Helena ŠTULLEROVÁ    - 12.03.2023 - 75 r.

Terézia DOBOŠOVÁ       - 08.04.2023 - 94 r.

Marián PARAČKA            - 14.04.2023 - 50 r.

Mária VALKOVIČOVÁ     - 25.04.2023 - 78 r.

Ladislav JAVOREK          - 04.05.2023 - 60 r.

Imrich KAŠUBA                - 15.05.2023 - 83 r.

Jozef BRIEŠKA                - 05.06.2023 - 62 r.

Milan DRGOŇA                - 10.07.2023 - 64 r.

Hana RUDZANOVÁ         - 11.10.2023 - 49 r.

Ondrej KILIK                    - 15.12.2023 - 57 r.

Anna SUKUPOVÁ           -  29.12.2023 - 79 r.

 

                        r. 2024