Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.10.2021

346/20 47/2020

Služby bezpečnostného technika III/2021

150,00 EUR

Jozef Oslanec

OBEC Tekovské Nemce

13.10.2021

345/21 2021 90037

Vzdelávacia sada kmníh

72,00 EUR

Iveta Cholevová-Agentúra Lúka

OBEC Tekovské Nemce

12.10.2021

344/21 2021 10732VFA

odvoz stavebného odpadu

204,69 EUR

Technické služby mesta

OBEC Tekovské Nemce

11.10.2021

343/21 130002123173

Záloha na dodávku el. 11/21 Školská 420 - predajňa

150,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC Tekovské Nemce

11.10.2021

342/21 20210725

Poplatok za ČB a farebné výtlačky

146,32 EUR

PREKO sro

OBEC Tekovské Nemce

11.10.2021

341/21 202111163

Odber BRKO 09/2021

60,00 EUR

EKOHEAT s.r.o.

OBEC Tekovské Nemce

11.10.2021

340/21 3351212105

odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

2 116,45 EUR

Waste transport,a.s.

OBEC Tekovské Nemce

08.10.2021

337/21 2140218

zmena pripojenia lokálnej siete a inštalácia

90,12 EUR

NETRON, Ondrej Rybár

OBEC Tekovské Nemce

08.10.2021

336/21 21609

Služby VO

719,24 EUR

EcoLed Solutions,a.s.

OBEC Tekovské Nemce

03.09.2021

297/21 2021010158

Správa bytov za 08/2021

192,00 EUR

ARAMIS Správa budov

OBEC

03.09.2021

296/21 8697697890

Zálohová platba -plyn OcÚ a Muštáreň

176,00 EUR

SPP a.s

OBEC

03.09.2021

295/21 8697698448

Zálohová platba - Školská 420

99,00 EUR

SPP a.s

OBEC

03.09.2021

294/21 204210165

Služby Web GIS

29,00 EUR

GEODETICCA,s.r.o

OBEC

03.09.2021

293/21 21376

Služba SMS správy 01.08.21 - 31.08.21

31,98 EUR

2 - morrow, s.r.o

OBEC

03.09.2021

292/21 1021090629

Výkon zodpovednej osoby za 09/21

60,00 EUR

Osobný údaj sk.sro

OBEC

03.09.2021

291/21 ZD8210989

odvoz použitého oleja 01.08 -31.08.2021

18,00 EUR

ESPIK Group.s.r.o

OBEC

09.08.2021

276/21 2021 10545VFA

odvoz a skládkovanie odpadu

190,00 EUR

Technické služby mesta

OBEC

09.08.2021

275/21 202100565

Mesačný poplatok 8/2021

216,00 EUR

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

16.07.2021

258/21 33/2021

Požiarna a bezpečnostný technik II. štvrťrok

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat eur

Jozef Oslanec

OBEC

12.07.2021

257/21 3354211317

zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

1 551,07 EUR Jedentisícpäťstopäťdesiatjeden eur 07/€

Waste transport,a.s.

OBEC

12.07.2021

256/21 2021010109

Poplatok za výkon správy 6/2021

192,00 EUR jedenstodeväťdesiatpäť eur

ARAMIS Správa budov

OBEC

02.07.2021

241/21 1021072431

Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

60,00 EUR

Osobný údaj sk.sro

OBEC

02.07.2021

240/21 1021070654

Výkon zodpovednej osoby 7/2021

60,00 EUR

Osobný údaj sk.sro

OBEC

02.07.2021

239/21 4364218

poplatok za tel. služby

26,34 EUR

Orange Slovensko,a.s.

OBEC

02.07.2021

238/21 2021/055

Vypracovanie zdravotného posudku

15,00 EUR

MUDr.Muhová Beáta

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: