Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.10.2020

283/2020 120-PZ-KA-2021

Poistenie zodpovednosti za škodu - mot. vozidlo

140,42 EUR Jedenstoštyridsaťdva 0/42 eur

Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group

OBEC

22.10.2020

282/2020 425/2020

Odvoz kalu z ČOV -12 b.j.

58,00 EUR Päťdesiatosem eur

SeptikTrans

OBEC

22.10.2020

281/2020 2201825

stavebný materiál - cintorín

326,75 EUR Tristodvadsaťšesť 0/75 eur

Benát centrum, spol. s.r.o.

OBEC

21.10.2020

280/2020 20010924

Migrácia a nastavenie e-mailových schránok a ročný poplatok

152,64 EUR jedenstopäťdesiatdva 0/64

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

20.10.2020

278/2020 150/20

Revízie el. zariadení

1 209,84 EUR

JEEL,s.r.o

OBEC

20.10.2020

279/2020 20010898

Ročný poplatok k mobilnej aplikácii k webu

222,00 EUR Dvestodvadsaťdva eur

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

20.10.2020

277/2020 FA201062

Tekuté mydlo do zásobníkov

34,37 EUR Tridsaťštyri 0/37

PP-SOT s.r.o.

OBEC

19.10.2020

278/2020 150/20

Revízie el. zariadení v objektoch obce

1 209,84 EUR jedentisícdvestodeväť, 0/84 eur

JEEL,s.r.o

OBEC

19.10.2020

276/2020 2000679

Stanovenie prevádzkových parametrov ČOV 18 b.j.

32,40 EUR Tristodvadsaťdva 0,40 eur

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

19.10.2020

275/2020 2000678

Stanovenie prevádzkových parametrov ČOV 12 b.j.

40,36 EUR Štyridsať 0/36 eur

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

19.10.2020

274/2020 3044005363

Dopravné služby

34,62 EUR Tridsaťštyri 0/62 eur

ARRIVA NITRA a.s.

OBEC

19.10.2020

273/2020 2200895247

poplatok za platbu kartou

24,20 EUR Dvadsaťštyri 0/20 €

Wordlinn

OBEC

15.10.2020

272/2020 20S220082

Dodávka a montáž bezdrôtového rozhlasu

2 995,00 EUR Dvetisísdeväťstodeväťdesiatpäť eur

JD ROZHLASY

OBEC

15.10.2020

271/2020 VF20029

Montáž svietidiel v Dome smútku

147,65 EUR Jedenstoštyridsaťsedem 0/65 eur

Jozef Bokník Elektro

OBEC

14.10.2020

270/2020 51/2020

Výkon požiarneho a bezpečnostného technika

150,00 EUR jedenstopäťdesiat eur

Jozef Oslanec

OBEC

14.10.2020

269/2020 2020211909

Dezinfekcia

87,67 EUR Osemdesiatsedem 0/67 eur

EURONA s.r.o.

OBEC

14.10.2020

268/2020 200100343

Kamienkový koberec

722,20 EUR Sedemstodvadsaťdva 0/20 eur

BIANKA biz. ,s.r.o.

OBEC

12.10.2020

267/20 2020 10811 VFA

odvoz a uloženie objemného odpadu

165,39 EUR Jeden sto šesťdesiat päť 0,39 eur

Technické služby mesta

OBEC

12.10.2020

266/2020 3292001382

Zber a zneškodnenie odpadu 9/2020

2 477,50 EUR Dvetisíc štyristo sedemdesiatsedem 0,50 eur

Tekovská ekologická

OBEC

12.10.2020

265/2020 20200126

Ochranné rúška

50,00 EUR Päťdesiat eur

Kobukrav OZ

OBEC

07.10.2020

262/2020

Platba za elektrinu

934,00 EUR Deväťstotridsaťštyri

Stredoslovenská energetika a.s.

OBEC

07.10.2020

261/2020 20200111

Grafické spracovanie Tekovský Nemčan 3/2020

266,00 EUR Dvestošesťdesiat šesť eur

Richard Horný

OBEC

07.10.2020

260/2020 8269541020

Poplatky za telekomunikačné služby

66,36 EUR Šesťdesiatšesť 0/36 eur

Slovak Telekom, a.s.

OBEC

05.10.2020

258/2020 204200288

Služby Web GIS

29,00 EUR Dvadsaťdeväť eur

GEODETICCA,s.r.o

OBEC

05.10.2020

257/2020 0000009069/2020

Leasingový poplatok za kopírku

226,22 EUR Dvestodvadsaťdva eur, 0,22 €

Grenkeleasing,s.r.o.

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: