Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.09.2021

295/21 8697698448

Zálohová platba - Školská 420

99,00 EUR

SPP a.s

OBEC

03.09.2021

294/21 204210165

Služby Web GIS

29,00 EUR

GEODETICCA,s.r.o

OBEC

03.09.2021

293/21 21376

Služba SMS správy 01.08.21 - 31.08.21

31,98 EUR

2 - morrow, s.r.o

OBEC

03.09.2021

292/21 1021090629

Výkon zodpovednej osoby za 09/21

60,00 EUR

Osobný údaj sk.sro

OBEC

03.09.2021

291/21 ZD8210989

odvoz použitého oleja 01.08 -31.08.2021

18,00 EUR

ESPIK Group.s.r.o

OBEC

09.08.2021

276/21 2021 10545VFA

odvoz a skládkovanie odpadu

190,00 EUR

Technické služby mesta

OBEC

09.08.2021

275/21 202100565

Mesačný poplatok 8/2021

216,00 EUR

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

16.07.2021

258/21 33/2021

Požiarna a bezpečnostný technik II. štvrťrok

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat eur

Jozef Oslanec

OBEC

12.07.2021

257/21 3354211317

zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

1 551,07 EUR Jedentisícpäťstopäťdesiatjeden eur 07/€

Waste transport,a.s.

OBEC

12.07.2021

256/21 2021010109

Poplatok za výkon správy 6/2021

192,00 EUR jedenstodeväťdesiatpäť eur

ARAMIS Správa budov

OBEC

02.07.2021

241/21 1021072431

Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

60,00 EUR

Osobný údaj sk.sro

OBEC

02.07.2021

240/21 1021070654

Výkon zodpovednej osoby 7/2021

60,00 EUR

Osobný údaj sk.sro

OBEC

02.07.2021

239/21 4364218

poplatok za tel. služby

26,34 EUR

Orange Slovensko,a.s.

OBEC

02.07.2021

238/21 2021/055

Vypracovanie zdravotného posudku

15,00 EUR

MUDr.Muhová Beáta

OBEC

02.07.2021

237/2021 139257243

Zapožičanie toaletnej kabíny

168,00 EUR

TOITOIaDIXI

OBEC

02.07.2021

236/21 8190869487

Dodávka ZP KD - záloha

176,00 EUR

SPP a.s

OBEC

02.07.2021

235/2021 5100002328

Za odber zemného plynu

99,00 EUR

SPP a.s

OBEC

02.07.2021

234/21 00337/2021

3D Písmená na budovou ś montážou

820,01 EUR

Jozef Šmrhola-OLYMP

OBEC

02.07.2021

233/21 2192

Služba Moje notifikácie -06/21

23,48 EUR

2-morrow,s.r.o Kravany 113

OBEC

02.07.2021

232/21 ZD8210692

Zber a odvoz oleja 6/2021

18,00 EUR

ESPIK Group.s.r.o

OBEC

29.06.2021

231/21 202101013

Knihy do knižnice

170,54 EUR

LOKE,s.r.o

OBEC

29.06.2021

230/21 4/2021

Ryby

380,00 EUR

Grúber-Salmo Rybochov

OBEC

29.06.2021

229/21 21200064

Rozšírenie bezdrôtového rozhlasu

1 370,00 EUR

JD ROZHLASY

OBEC

05.05.2021

164/21 8282546020

Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021

66,16 EUR šesťdesiatšesť 0/16

Slovak Telekom, a.s.

OBEC

05.05.2021

29/19162/21 3011005877

Dopravné služby za 4/2021

34,62 EUR Tridsaťštyri 0/62

ARRIVA NITRA a.s.

OBEC Tekovské Nemce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: