Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.11.2020

50/20

Stavebný materiál na múr pri DS

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem erur

BenátCentum spol.s.r.o.

OBEC

02.11.2020

49/20

stavebný materiál do kaderníctva

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Benát centrum, spol. s.r.o.

OBEC

26.11.2020

46/20

mobilný terminál a príslušenstvo na el. evidenciu odpadov

1 420,96 EUR jedentisícštyristodvadsať 0/96 eur

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

27.11.2020

45/20

Upomienkové predmety

neurč.

Jozef Šmrhola-OLYMP

OBEC

30.10.2020

44/20

Ochranné pomôcky a dezinfekcia na testovanie

235,32 EUR Dvestotridsaťpäť 0/32 €

PHARMOS a.s.

OBEC

20.11.2020

54/20

Výroba nábytku na mieru do kuchynky a skladu OcÚ

2 975,00 EUR Dvetisícdeväťstosedemdesiatpäť eur

EKOFORM spol. s.r.o.

OBEC

20.11.2020

51/20

Obleky jednorázové

110,76 EUR Jedenstodesať 0/76 eur

PHARMOS a.s.

OBEC

20.11.2020

52/20

Retraktor pre mobilný terminál

31,08 EUR Tridsaťjedan 0/08 eur

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

20.11.2020

53/20

Dezinfekčné a čistiace prostriedky

64,43 EUR Šesťdesiatštyri 0/43 eur

EURONA s.r.o.

OBEC

02.11.2020

48/20

Elektorinštalačné a murárske práce v kaderníctve

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat eur

Adam Pátrovič

OBEC

30.10.2020

47/20

Strava pre odberový tím

255,74 EUR dvestopäťdesiatpäť 0/74 eur

Robert Brodziansky

OBEC

23.10.2020

43/20

odpadkové koše 50 l

55,90 EUR Päťdesiatpäť 0/90 €

Mall Slovakia s.r.o

OBEC

22.10.2020

42/20

ozónový generátor

459,00 EUR Štyristopäťdesiatdeväť eur

EVONA ELECTRONIC,s.r.o

OBEC

19.10.2020

41/20

stavebný materiál na sklad

neurč.

Stavebniny -Boroš

OBEC

19.10.2020

40/20

Plastové dvere

1 616,72 EUR Jedentisícšesťstošestnásť 0/72

Mont-plast Igor Škorec

OBEC

15.10.2020

39/20

Kompostéry s príslušenstvom

21 078,00 EUR Dvadsaťjedentisícsedemdesiatosem eur

Elkoplast Slovakia,s.r.o

OBEC

12.10.2020

38/20

Montáž svietidiel v DS

neurč.

Jozef Bokník Elektro

OBEC

13.10.2020

37/20

Dezinfekcia

87,67 EUR Osemdesiatsedem 0/67 eur

EURONA s.r.o.

OBEC

13.10.2020

36/20

Kamienkový koberec

722,20 EUR Sedemsto dvadsať dva 0/20 eur

BIANKA biz. ,s.r.o.

OBEC

07.10.2020

35/20

Dlažba a stavebný materiál

326,75 EUR Tristodvadsaťšesť 0,75 eur

Benát centrum, spol. s.r.o.

OBEC

07.10.2020

34/20

tvárové štíty

39,60 EUR Tridsaťdeväť 0/60€

KERMID s.r.o

OBEC

29.09.2020

33/20

Zdravotechnická inštalácia do kaderníctva

531,80 EUR Päťstotridsaťjeden,0,80 €

GB Slovakia s.r.o.

OBEC

04.09.2020

27/20

upom.predmety- zápisníky

130,49 EUR

National Pen

OBEC

11.09.2020

32/20

Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS

70,00 EUR Sedemdesiateur

PETINA Ingrid Lineková

OBEC

10.09.2020

31/20

úče.mater. odpady-novela

13,50 EUR

Poradca podnikatela

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: