Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.07.2021

237/2021 139257243

Zapožičanie toaletnej kabíny

168,00 EUR

TOITOIaDIXI

OBEC

02.07.2021

236/21 8190869487

Dodávka ZP KD - záloha

176,00 EUR

SPP a.s

OBEC

02.07.2021

235/2021 5100002328

Za odber zemného plynu

99,00 EUR

SPP a.s

OBEC

02.07.2021

234/21 00337/2021

3D Písmená na budovou ś montážou

820,01 EUR

Jozef Šmrhola-OLYMP

OBEC

02.07.2021

233/21 2192

Služba Moje notifikácie -06/21

23,48 EUR

2-morrow,s.r.o Kravany 113

OBEC

02.07.2021

232/21 ZD8210692

Zber a odvoz oleja 6/2021

18,00 EUR

ESPIK Group.s.r.o

OBEC

29.06.2021

231/21 202101013

Knihy do knižnice

170,54 EUR

LOKE,s.r.o

OBEC

29.06.2021

230/21 4/2021

Ryby

380,00 EUR

Grúber-Salmo Rybochov

OBEC

29.06.2021

229/21 21200064

Rozšírenie bezdrôtového rozhlasu

1 370,00 EUR

JD ROZHLASY

OBEC

05.05.2021

164/21 8282546020

Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021

66,16 EUR šesťdesiatšesť 0/16

Slovak Telekom, a.s.

OBEC

05.05.2021

29/19162/21 3011005877

Dopravné služby za 4/2021

34,62 EUR Tridsaťštyri 0/62

ARRIVA NITRA a.s.

OBEC Tekovské Nemce

09.02.2021

52/21 202100073

Mesačný poplatok ELWIS

216,00 EUR Dvestošesťnásť eur

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

08.02.2021

51/21 113/2021

Odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania

216,72 EUR Dvestošesťnásť 0/72 eur

Waste Recykling as

OBEC

08.02.2021

50/21 8/2021

Revízia plynových kotlov 18 b.j.

1 565,00 EUR Jedentisícpäťstošesťdesiatpäť eur

Dušan Gažúr ElektroPlyn

OBEC

30.01.2021

30/21 210104

Mapa z let.snímkovania pohľadnice,obraz -zálohová fa.

207,60 EUR Dvestosedem 0/60

CBS spol, s.r.o.

OBEC

30.01.2021

29/21 210108

Zálohová fa. - Laminovaná mapa+obraz+pohľadnice z let. snímkovania

207,60 EUR Dvestosedem 0/60 eur

CBS spol, s.r.o.

OBEC

26.01.2021

22/21 ZD8210081

Zber a odvoz použitého oleja 01/21

18,00 EUR Osemnásť eur

ESPIK Group.s.r.o

OBEC

15.01.2021

385/20 8400044316

Vyúčtovacia faktúra za plyn s.č.405 a 61

-1 041,04 EUR Jedentisícštyridsaťjeden eur 0/4

SPP distribúcia a.s.

OBEC

15.01.2021

384/2020 8456171173

Vyúčtovacia faktúra za plyn pre s.č.420

-397,94 EUR Tristodeväťdesiatsedem eur 0/94

SPP distribúcia a.s.

OBEC

02.12.2020

343/2020 204200381

Služby Web GIS

29,00 EUR Dvadsaťdeväť eur

GEODETICCA,s.r.o

OBEC

02.12.2020

342/2020 869746821

Plyn - OcÚ, Muštáreň

339,00 EUR Tristotridsať deväť eur

SPP a.s

OBEC

02.12.2020

341/2020 8697465442

plyn - pošta

162,00 EUR jedentisícšesťstošesťdesiatdva eur

SPP a.s

OBEC

02.12.2020

340/2020 1020120636

Výkon zodpovednej osoby 12/2020

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Osobný údaj sk.sro

OBEC

30.11.2020

339/2020 101/2020

Služby s montážnou plošinou + kábel

274,00 EUR Dvestosedemdersiatštyri eur

RAYAN,s.r.o

OBEC

30.11.2020

338/2020 3292001583

Nádoby na zber odpadu 120 l

528,00 EUR Päťstodvadsaťosem eur

Tekovská ekologická

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: