Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.10.2020

272/2020 20S220082

Dodávka a montáž bezdrôtového rozhlasu

2 995,00 EUR Dvetisísdeväťstodeväťdesiatpäť eur

JD ROZHLASY

OBEC

15.10.2020

271/2020 VF20029

Montáž svietidiel v Dome smútku

147,65 EUR Jedenstoštyridsaťsedem 0/65 eur

Jozef Bokník Elektro

OBEC

14.10.2020

270/2020 51/2020

Výkon požiarneho a bezpečnostného technika

150,00 EUR jedenstopäťdesiat eur

Jozef Oslanec

OBEC

14.10.2020

269/2020 2020211909

Dezinfekcia

87,67 EUR Osemdesiatsedem 0/67 eur

EURONA s.r.o.

OBEC

14.10.2020

268/2020 200100343

Kamienkový koberec

722,20 EUR Sedemstodvadsaťdva 0/20 eur

BIANKA biz. ,s.r.o.

OBEC

12.10.2020

267/20 2020 10811 VFA

odvoz a uloženie objemného odpadu

165,39 EUR Jeden sto šesťdesiat päť 0,39 eur

Technické služby mesta

OBEC

12.10.2020

266/2020 3292001382

Zber a zneškodnenie odpadu 9/2020

2 477,50 EUR Dvetisíc štyristo sedemdesiatsedem 0,50 eur

Tekovská ekologická

OBEC

12.10.2020

265/2020 20200126

Ochranné rúška

50,00 EUR Päťdesiat eur

Kobukrav OZ

OBEC

12.10.2020

264/2020 ZP 200020

Tvárový štít

51,52 EUR Päťdesiatjeden 0/52 eur

KERMID s.r.o

OBEC

07.10.2020

263/2020 5/2020

Oprava pieskovísk a výmena prahov v ZŠ s MŠ

215,00 EUR Dvestopätnásť eur

Dušan Galbavý

OBEC

07.10.2020

262/2020

Platba za elektrinu

934,00 EUR Deväťstotridsaťštyri

Stredoslovenská energetika a.s.

OBEC

07.10.2020

261/2020 20200111

Grafické spracovanie Tekovský Nemčan 3/2020

266,00 EUR Dvestošesťdesiat šesť eur

Richard Horný

OBEC

07.10.2020

260/2020 8269541020

Poplatky za telekomunikačné služby

66,36 EUR Šesťdesiatšesť 0/36 eur

Slovak Telekom, a.s.

OBEC

07.10.2020

259/2020 120091131

stravovacie poukážky

1 660,00 EUR jedentisícšesťstošesťdesiat

Up Slovensko,s.r.o

OBEC Tekovské Nemce

05.10.2020

258/2020 204200288

Služby Web GIS

29,00 EUR Dvadsaťdeväť eur

GEODETICCA,s.r.o

OBEC

05.10.2020

257/2020 0000009069/2020

Leasingový poplatok za kopírku

226,22 EUR Dvestodvadsaťdva eur, 0,22 €

Grenkeleasing,s.r.o.

OBEC

05.10.2020

256/2020 5100002328

Dodávka zemného plynu

339,00 EUR Tristotridsaťdeväť eur

SPP a.s

OBEC

05.10.2020

255/2020 5100002328

Dodávka zemného plynu

162,00 EUR Jedenstošesťdva eur

SPP a.s

OBEC

01.10.2020

254/2020 1020100639

Výkon zodpovednej osoby 10/2020

60,00 EUR šesťdesiat eur

Osobný údaj sk.s.r.o

OBEC

01.10.2020

253/2020 20375

Služba Moje notifikácie

20,20 EUR Dvadsať eur 0,20 €

2-morrow,s.r.o Kravany 113

OBEC

30.09.2020

252/2020 2000778

LD PE vrecia

102,26 EUR Stodva 0,26€

Trade Pack Piešťany

OBEC

30.09.2020

251/2020 146/2020

Informačné tabule a grafické práce

137,60 EUR Stotridsaťsedem 0,60 €

Juraj Nemček JM Reklama

OBEC

30.09.2020

250/2020 ZD8200760

Zber a odvoz použitého oleja 9/2020

18,00 EUR Osemnásť eur

ESPIK Group.s.r.o

OBEC

30.09.2020

249/2020 20111

Konrola a servis PHP a požiarnych hydrantov

316,80 EUR Tristošeťnásť 0,80€

M.Vojtko-ELEKTROSERVIS

OBEC

28.09.2020

248/2020 4361218

mobil 9/20

66,74 EUR šesťdesiatšesť eur a sedemdesiatštyri centov

Orange Slovensko a.s

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: