Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.11.2020

307/2020 17/2020

Plastové dvere na budovu pošty

1 616,00 EUR jedentisícšesťstošesťnásť eur

Mont-plast Igor Škorec

OBEC

09.11.2020

306/2020 10899VFA

Odvoz a uloženie objemného odpadu

189,99 EUR jedenstoosemdesiatdeväť 0/99 eur

Technické služby mesta

OBEC

09.11.2020

305/2020 1008095301

poplatok za telekomunikačné služby

65,77 EUR Šesťdesiatpäť 0,77 eur

Slovak Telekom, a.s.

OBEC

09.11.2020

304/2020 3292001522

Zber , preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu

2 866,45 EUR Dvetisícosemstošesťdesiatšesť 0/45 eur

Tekovská ekologická

OBEC

05.11.2020

303/2020 200100359

stavebný materiál na schody k domu smútku

137,56 EUR jedenstotridsaťsedem 0/56

BIANKA biz. ,s.r.o.

OBEC

05.11.2020

302/20 20200056

Strava pre odberový tím

255,74 EUR Dvestopäťdesiatpäť 0/74 eur

Robert Brodziansky

OBEC

05.11.2020

301/2020 204200339

Služby Web GIS

29,00 EUR Dvadsaťdeväť eur

GEODETICCA,s.r.o

OBEC

05.11.2020

300/2020 1020110633

Činnosť zodpovednej osoby

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Osobný údaj sk.s.r.o

OBEC

03.11.2020

299/2020 20010979

Licenčný poplatok 1.11.2020 -31.10.2021

360,00 EUR Tristošesťdesiat eur

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

03.11.2020

298/20 201458114

Ručné postrekovanie chodníkov, vrátane dodávky herbicídu

428,45 EUR Štyristodvadsaťosem 0/45 eur

Lumigreen,s.r.o.

OBEC

03.11.2020

297/2020 202000338

Mobilný terminál s príslušenstvom na el. evidenciu odpadov

1 421,96 EUR Jedentisicštyristodvadsaťjeden 0/96 eur

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

03.11.2020

296/2020 20420

Služba Moje Notifikácie 10/2020

14,96 EUR štrnásť 0/96 eur

2-morrow,s.r.o Kravany 113

OBEC

03.11.2020

295/2020 8794020826

Dodávka plynu (budova pošty) 01.11-30-11.2020

162,00 EUR jedenstošesťdesiatva eur

SPP a.s

OBEC

03.11.2020

294/2020 8794020186

Dodávka plynu ( 01.11.-30.11.2020)

339,00 EUR Tristotridsať deväť eur

SPP a.s

OBEC

03.11.2020

293/2020 2020/156

Revízia plynových komínov

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Michal Tužinský Kominárstvo

OBEC

31.10.2020

292/2020 2130015748

Dezinfekcia a ochranné pomôcky

235,32 EUR Dvestotridsaťpäť 0/32 €

PHARMOS a.s.

OBEC

30.10.2020

291/2020 200100950

Materiál na sklad pri dome s.č.76

110,27 EUR jedenstodesať eur 0/27

Elektro-Boroš,s.r.o.

OBEC

29.10.2020

290/2020 ZD8200858

Zber a odvoz použitého oleja 10/2020

18,00 EUR Osemnásť eur

ESPIK Group.s.r.o

OBEC

29.10.2020

289/20 5003056985

Poistná zmluva - auto

368,49 EUR Tristošesťdesiat osem 0/49 €

Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group

OBEC

29.10.2020

288/2020 5057874320

Odpadkové koše

55,90 EUR Päťdesiatpäť 0/90 €

Mall Slovakia s.r.o

OBEC

29.10.2020

287/2020 2020044

Montáž zdravotechniky- kaderníctvo

531,84 EUR Päťstotridsaťjeden,0,84 €

GB Slovakia s.r.o.

OBEC

29.10.2020

286/2020 20209000085

Generátor ozónu

459,00 EUR Štaristopäťdesiatdeväť eur

EVONA ELECTRONIC,s.r.o

Juraj Nemček JM Reklama

29.10.2020

285/2020 58/2020

Ročná servisná údržba kotla a revízie plynových zariadení

340,00 EUR Tristoštyridsať eur

Gabriel Papp

obec

26.10.2020

284/2020 202000656

Servisné poplatky Knižnično-informačného systému - rok 2020

66,39 EUR Šesťdesiatšesť 0,39 eur

Slovenská národná knižnica

OBEC

26.10.2020

283/2020 120-PZ-KA-2021

Poistenie zodpovednosti za škodu - mot. vozidlo

140,42 EUR Jedenstoštyridsaťdva 0/42 eur

Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: