Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.11.2020

296/2020 20420

Služba Moje Notifikácie 10/2020

14,96 EUR štrnásť 0/96 eur

2-morrow,s.r.o Kravany 113

OBEC

03.11.2020

295/2020 8794020826

Dodávka plynu (budova pošty) 01.11-30-11.2020

162,00 EUR jedenstošesťdesiatva eur

SPP a.s

OBEC

03.11.2020

294/2020 8794020186

Dodávka plynu ( 01.11.-30.11.2020)

339,00 EUR Tristotridsať deväť eur

SPP a.s

OBEC

03.11.2020

293/2020 2020/156

Revízia plynových komínov

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Michal Tužinský Kominárstvo

OBEC

31.10.2020

292/2020 2130015748

Dezinfekcia a ochranné pomôcky

235,32 EUR Dvestotridsaťpäť 0/32 €

PHARMOS a.s.

OBEC

30.10.2020

291/2020 200100950

Materiál na sklad pri dome s.č.76

110,27 EUR jedenstodesať eur 0/27

Elektro-Boroš,s.r.o.

OBEC

29.10.2020

290/2020 ZD8200858

Zber a odvoz použitého oleja 10/2020

18,00 EUR Osemnásť eur

ESPIK Group.s.r.o

OBEC

29.10.2020

289/20 5003056985

Poistná zmluva - auto

368,49 EUR Tristošesťdesiat osem 0/49 €

Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group

OBEC

29.10.2020

288/2020 5057874320

Odpadkové koše

55,90 EUR Päťdesiatpäť 0/90 €

Mall Slovakia s.r.o

OBEC

29.10.2020

287/2020 2020044

Montáž zdravotechniky- kaderníctvo

531,84 EUR Päťstotridsaťjeden,0,84 €

GB Slovakia s.r.o.

OBEC

29.10.2020

286/2020 20209000085

Generátor ozónu

459,00 EUR Štaristopäťdesiatdeväť eur

EVONA ELECTRONIC,s.r.o

Juraj Nemček JM Reklama

29.10.2020

285/2020 58/2020

Ročná servisná údržba kotla a revízie plynových zariadení

340,00 EUR Tristoštyridsať eur

Gabriel Papp

obec

26.10.2020

284/2020 202000656

Servisné poplatky Knižnično-informačného systému - rok 2020

66,39 EUR Šesťdesiatšesť 0,39 eur

Slovenská národná knižnica

OBEC

26.10.2020

283/2020 120-PZ-KA-2021

Poistenie zodpovednosti za škodu - mot. vozidlo

140,42 EUR Jedenstoštyridsaťdva 0/42 eur

Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group

OBEC

22.10.2020

282/2020 425/2020

Odvoz kalu z ČOV -12 b.j.

58,00 EUR Päťdesiatosem eur

SeptikTrans

OBEC

22.10.2020

281/2020 2201825

stavebný materiál - cintorín

326,75 EUR Tristodvadsaťšesť 0/75 eur

Benát centrum, spol. s.r.o.

OBEC

21.10.2020

280/2020 20010924

Migrácia a nastavenie e-mailových schránok a ročný poplatok

152,64 EUR jedenstopäťdesiatdva 0/64

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

20.10.2020

278/2020 150/20

Revízie el. zariadení

1 209,84 EUR

JEEL,s.r.o

OBEC

20.10.2020

279/2020 20010898

Ročný poplatok k mobilnej aplikácii k webu

222,00 EUR Dvestodvadsaťdva eur

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

20.10.2020

277/2020 FA201062

Tekuté mydlo do zásobníkov

34,37 EUR Tridsaťštyri 0/37

PP-SOT s.r.o.

OBEC

19.10.2020

278/2020 150/20

Revízie el. zariadení v objektoch obce

1 209,84 EUR jedentisícdvestodeväť, 0/84 eur

JEEL,s.r.o

OBEC

19.10.2020

276/2020 2000679

Stanovenie prevádzkových parametrov ČOV 18 b.j.

32,40 EUR Tristodvadsaťdva 0,40 eur

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

19.10.2020

275/2020 2000678

Stanovenie prevádzkových parametrov ČOV 12 b.j.

40,36 EUR Štyridsať 0/36 eur

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

19.10.2020

274/2020 3044005363

Dopravné služby

34,62 EUR Tridsaťštyri 0/62 eur

ARRIVA NITRA a.s.

OBEC

19.10.2020

273/2020 2200895247

poplatok za platbu kartou

24,20 EUR Dvadsaťštyri 0/20 €

Wordlinn

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: