Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.12.2020

352/20 0028040038

elektrina 12/20

934,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

09.12.2020

351/20 3292001670

vývoz kukanádob a BRO 11/20

1 979,40 EUR

Tekovská ekologická

OBEC

09.12.2020

350/20 8273279369

telefóny, internet 11/20

93,91 EUR

Slovak Telekom, a.s.

OBEC

08.12.2020

349/20 70/2020

revízia kotla v muštárni

257,00 EUR

Gabriel Papp

OBEC

08.12.2020

348/20 1260067

predplatné novín Pravda

227,70 EUR

Slovenská pošta,a.s.

OBEC

08.12.2020

347/20 2202075

stav.materiál

61,13 EUR

BenátCentum spol.s.r.o.

OBEC

08.12.2020

346/20 101010982

vývoz obj.a stav. odpadu

720,94 EUR

Technické služby mesta

OBEC

08.12.2020

345/20 0020201594

aktualizácia 8/2020

15,00 EUR

KEO,s.r.o.

OBEC

08.12.2020

344/20 2049247

toner PC

30,42 EUR

NETRON, Ondrej Rybár

OBEC

20.11.2020

322/2020 2020243449

Dezinfekčné a čistiace prostriedky

64,43 EUR Šesťdesiatštyri 0/43 eur

EURONA s.r.o.

OBEC

29.10.2020

286/2020 20209000085

Generátor ozónu

459,00 EUR Štaristopäťdesiatdeväť eur

EVONA ELECTRONIC,s.r.o

Juraj Nemček JM Reklama

12.10.2020

264/2020 ZP 200020

Tvárový štít

51,52 EUR Päťdesiatjeden 0/52 eur

KERMID s.r.o

OBEC

07.10.2020

263/2020 5/2020

Oprava pieskovísk a výmena prahov v ZŠ s MŠ

215,00 EUR Dvestopätnásť eur

Dušan Galbavý

OBEC

07.10.2020

259/2020 120091131

stravovacie poukážky

1 660,00 EUR jedentisícšesťstošesťdesiat

Up Slovensko,s.r.o

OBEC Tekovské Nemce

21.09.2020

244/2020

platby za elektrinu

934,00 EUR Deväťstotridsaťštyri eur

Stredoslovenská energetika a.s.

OBEC

16.09.2020

243/20 202001009

knihy do obecnej knižnice

173,59 EUR

LOKE,s.r.o

OBEC

16.09.2020

242/20 2200767866

prev. terminálu 8/20

20,00 EUR

Wordlinn

OBEC

16.09.2020

241/20 2000643

ČOV 12 b-j-

32,40 EUR

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

16.09.2020

240/20 2000644

ČOV 18 bj.

32,40 EUR

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

16.09.2020

239/20 2005864500

predpl. fin.spravodajca 2021

26,40 EUR

Poradca podnikatela

OBEC

16.09.2020

238/20 3011005227

Dopr.služby 9/20

34,62 EUR

ARRIVA NITRA a.s.

OBEC

16.09.2020

237/20 10110920

seminár o ver. obstarávaní

50,00 EUR

IPEKO Zvolen,s.r.o

OBEC

11.09.2020

236/20 2000972

kontrola dets. ihriska

193,20 EUR

EKOTEC,s.r.o

OBEC

09.09.2020

235/20 20589

prevádzka VO 9/20

696,26 EUR

EcoLed Solutions,a.s.

OBEC

09.09.2020

234/20 202010701

vývoz objemného a stav. odpadu

505,61 EUR

Technické služby mesta

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: