Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.01.2021

378/20 1008095301

Poplatky za telekomunikačné služby

69,00 EUR Šesťdesiatdeväť eur

Slovak Telekom, a.s.

OBEC

14.01.2021

377/20 20210006

Tekovský Nemčan 4/2020

389,00 EUR Tristoosemdesiatdeväť eur

Richard Horný

OBEC

14.01.2021

376/20 F20226

70% zmluvnej ceny za vyhlásenie VO ČOV

3 500,00 EUR Tritisícpäťstoeur

Scholaris,s.r.o

OBEC

14.01.2021

375/20 2000938

Stanovenie prevádzkových parametrov 12 b.j.

102,42 EUR Jedenstodva 0,42 eur

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

13.01.2021

374/20 20200875

Poplatok za vyhotovenie kópií

326,68 EUR Tristodvadsaťšesť 0,68 eur

PREKO sro

OBEC

18.01.2021

6/21 210100001

kompostéry

21 078,00 EUR

Elkoplast Slovakia,s.r.o

OBEC

18.01.2021

3/21 202100017

mes. poplatok ELWIS 1/21

216,00 EUR

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

04.01.2021

373/20 21028

služba SMS 12/20

15,07 EUR

2-morrow,s.r.o Kravany 113

OBEC

18.01.2021

2/21 1021010661

výkon ZO 1/21

60,00 EUR

Osobný údaj

OBEC

14.01.2021

382/20 12/2020

Výroba regála do skladu

190,00 EUR Jedenstodeväťdesiat eur

Miroslav Rudzan

OBEC

14.01.2021

381/20 3292001801

Zber, preprava a zneškodnenie KO

1 400,63 EUR Jedentisícštyristo 0,96 eur

Tekovská ekologická

OBEC

14.01.2021

380/20 204200420

služby Web GIS

29,00 EUR Dvadsaťdeväť eur

GEODETICCA,s.r.o

OBEC

14.01.2021

379/20 20464

SMS - Moje notifikácie poplatok za 11/2020

18,77 EUR Osemnásť 0,77 eur

2-morrow,s.r.o Kravany 113

OBEC

18.01.2021

1/21 0000000031/2021

leaasing kopírky

226,22 EUR

Grenkeleasing,s.r.o.

OBEC

31.12.2020

372/20 2200982986

prenájom terminálu

24,20 EUR

Wordlinn

OBEC

18.12.2020

371/20 2020000038

časopis Požitavie

60,00 EUR

OZ pre rozvoj mikroreg.Požitavie-Širočina

OBEC

18.12.2020

370/20 2020000099

kalendáre

420,00 EUR

OZ pre rozvoj mikroreg.Požitavie-Širočina

OBEC

18.12.2020

369/20 2202167

stav. materiál v budove pošty

26,12 EUR

BenátCentum spol.s.r.o.

OBEC

18.12.2020

368/20 10244111

obecné noviny r.2021

93,60 EUR

INPROST,s.r.o

OBEC

18.12.2020

367/20 2130017697

návleky, rukavice ochr.rúško - Covid

94,70 EUR

PHARMOS a.s.

OBEC

18.12.2020

366/20 2130017696

ochranný oblek covid

83,76 EUR

PHARMOS a.s.

OBEC

18.12.2020

365/20 441/2020

dochádzkový systém

984,00 EUR

Elektročas

OBEC

16.12.2020

364/20 3011005545

dopravné služby 12/20

34,62 EUR

ARRIVA NITRA a.s.

OBEC

15.12.2020

363/20 67/2020

Výkon funkcie technika BOZP IV.Q 2020

150,00 EUR

Jozef Oslanec

OBEC

15.12.2020

362/20 111/2020

práca s plošinou - oprava vo

51,00 EUR

RAYN sro

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: