Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.01.2021

Dohoda k z.62202921

11/21

75,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

25.01.2021

Dohoda k z.62202801

10/21

16,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

25.01.2021

Dohoda k z. 9100185154

09/21

66,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

25.01.2021

Dohoda k z.62202641

08/21

393,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

25.01.2021

Dohoda k z.9100499860

07/21

8,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

25.01.2021

Dohoda k z.62202671

06/21

44,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

25.01.2021

Dohoda k z.9100487090

05/21

50,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

25.01.2021

Dohoda k z.9100425480

04/21

33,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

25.01.2021

Zmluva o výkone správy

03/21

4,80 EUR

ARAMIS Správa budov

OBEC

21.01.2021

Poistná zmluva č.1199000953

16/21

180,00 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group

OBEC

20.01.2021

Zmluva č. 006/2021/WR

02/21

podľa prílohy

Waste Recykling as

OBEC

20.01.2021

Zmluva 01/1/2021

01/21

1 440,00 EUR ročne

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

28.12.2020

Zmluva o odbere druh. surovín

126/20

podľa tabuľky

Miroslav Kováč MS KOV

OBEC

17.12.2020

Dohoda č. 20/16/012/30

125/20

neurč.

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nitra

OBEC

17.12.2020

Dodatok 5 k Z.č100 0023

124/2020

podľa tabuľky

Tekovská ekologická

OBEC

15.12.2020

Nájomná zmluva 32/20/IV

123/2020

20,00 EUR

Jaroslava Benčuriková

OBEC

02.12.2020

Licenčná zmluva

122/2020

300,00 EUR Tristo eur

TENDERnet,s.r.o

OBEC

02.12.2020

Zmluva o výpožičke

121/2020

neurč.

Štatistický úrad SR

OBEC

02.12.2020

Dodatok k zmluve č. 18/2013

120/2020

46,36 EUR štyridsaťšesť 0/32 eur

Technické služby mesta

OBEC Tekovské Nemce

21.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

119/2020

20 601,00 EUR Dvadsaťtisícšesťstojeden eur

Ministerstvo financií

OBEC

21.10.2020

Zmluva o dielo

118/2020

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat eur

RRA Horné Požitavie

OBEC

21.10.2020

Zmluva o dielo

117/2020

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat eur

RRA Horné Požitavie

OBEC

20.10.2020

Dodatok k Zmluve

116/2020

neurč.

Slovak Telekom, a.s.

OBEC

12.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

115/2020

930,00 EUR Deväťstotridsať eur

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

12.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

114/2020

80,64 EUR Osemdesiate 0/64 eur

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: