Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.02.2021

9/21

odhŕňanie snehu

525,00 EUR

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

OBEC

29.01.2021

18/21

vypracovanie zdrav. posudku -Valachová

15,00 EUR

MUDr.Muhová Beáta

OBEC

29.01.2021

17/21

policové regále do archívu

838,00 EUR

B2B Partner

OBEC

30.01.2021

8/21

mapa z leteckého snímkovania, pohľadnice, video

459,60 EUR Štyristopäťdesiatdeväť 0/60 eur

CBS spol, s.r.o.

OBEC

28.01.2021

6/21

Záhradný set

528,00 EUR Päťstodvadsaťosem eur

JKL - ENZI s.r.o

OBEC

28.01.2021

7/21

Kontajner na nádobu , vrecia, kôš

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

EKOHEAT s.r.o.

OBEC

26.01.2021

5/21

oprava súmr. spínača, výmena rozhlasu a svietidla VO,

177,00 EUR Dvestoeur

RAYAN,s.r.o

OBEC

26.01.2021

4/21

Osobné ochranné pomôcky ( COVID)

1 157,65 EUR Jedentisíc eur

Mgr.Pavol Riecky

OBEC

26.01.2021

3/21

Vlajky SR a EÚ

72,30 EUR Sedemdesiatdva 0/30 eur

2Uspol. s.r.o.

OBEC

26.01.2021

2/21

Kompostér Green-cone 330l 10ks a lievik na olej 10ks

1 143,60 EUR

Elkoplast Slovakia,s.r.o

OBEC Tekovské Nemce

23.01.2021

16/21

strava na testovanie COVID-19

191,81 EUR

Robert Brodziansky

OBEC

20.01.2021

12/21

odhŕňanie snehu v Nemeckej Hute

neurč.

Matúš Šipikal

OBEC

20.01.2021

11/21

posyp komunikácií

220,00

Technické služby mesta Tlmače

OBEC

20.01.2021

10/21

odhŕňanie chodníkov

120,00 EUR

Lumigreen,s.r.o.

OBEC

14.01.2021

15/21

práce na PC

26,17 EUR

NETRON, Ondrej Rybár

OBEC

30.12.2020

57/20

tlačivá DZN

40,40 EUR

INPROST,s.r.o

OBEC

08.12.2020

56/20

kk

neurč.

Osobný údaj

OBEC

02.11.2020

50/20

Stavebný materiál na múr pri DS

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem erur

BenátCentum spol.s.r.o.

OBEC

02.11.2020

49/20

stavebný materiál do kaderníctva

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Benát centrum, spol. s.r.o.

OBEC

26.11.2020

55/20

regále do archívu

neurč.

AbaWood,s.r.o

OBEC

26.11.2020

46/20

mobilný terminál a príslušenstvo na el. evidenciu odpadov

1 420,96 EUR jedentisícštyristodvadsať 0/96 eur

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

27.11.2020

45/20

Upomienkové predmety

neurč.

Jozef Šmrhola-OLYMP

OBEC

30.10.2020

44/20

Ochranné pomôcky a dezinfekcia na testovanie

235,32 EUR Dvestotridsaťpäť 0/32 €

PHARMOS a.s.

OBEC

20.11.2020

54/20

Výroba nábytku na mieru do kuchynky a skladu OcÚ

2 975,00 EUR Dvetisícdeväťstosedemdesiatpäť eur

EKOFORM spol. s.r.o.

OBEC

20.11.2020

51/20

Obleky jednorázové

110,76 EUR Jedenstodesať 0/76 eur

PHARMOS a.s.

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: