Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.01.2021

2/21

Kompostér Green-cone 330l 10ks a lievik na olej 10ks

1 143,60 EUR

Elkoplast Slovakia,s.r.o

OBEC Tekovské Nemce

23.01.2021

16/21

strava na testovanie COVID-19

191,81 EUR

Robert Brodziansky

OBEC

20.01.2021

12/21

odhŕňanie snehu v Nemeckej Hute

neurč.

Matúš Šipikal

OBEC

20.01.2021

11/21

posyp komunikácií

220,00

Technické služby mesta Tlmače

OBEC

20.01.2021

10/21

odhŕňanie chodníkov

120,00 EUR

Lumigreen,s.r.o.

OBEC

14.01.2021

15/21

práce na PC

26,17 EUR

NETRON, Ondrej Rybár

OBEC

30.12.2020

57/20

tlačivá DZN

40,40 EUR

INPROST,s.r.o

OBEC

08.12.2020

56/20

kk

neurč.

Osobný údaj

OBEC

02.11.2020

50/20

Stavebný materiál na múr pri DS

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem erur

BenátCentum spol.s.r.o.

OBEC

02.11.2020

49/20

stavebný materiál do kaderníctva

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Benát centrum, spol. s.r.o.

OBEC

26.11.2020

55/20

regále do archívu

neurč.

AbaWood,s.r.o

OBEC

26.11.2020

46/20

mobilný terminál a príslušenstvo na el. evidenciu odpadov

1 420,96 EUR jedentisícštyristodvadsať 0/96 eur

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

27.11.2020

45/20

Upomienkové predmety

neurč.

Jozef Šmrhola-OLYMP

OBEC

30.10.2020

44/20

Ochranné pomôcky a dezinfekcia na testovanie

235,32 EUR Dvestotridsaťpäť 0/32 €

PHARMOS a.s.

OBEC

20.11.2020

54/20

Výroba nábytku na mieru do kuchynky a skladu OcÚ

2 975,00 EUR Dvetisícdeväťstosedemdesiatpäť eur

EKOFORM spol. s.r.o.

OBEC

20.11.2020

51/20

Obleky jednorázové

110,76 EUR Jedenstodesať 0/76 eur

PHARMOS a.s.

OBEC

20.11.2020

52/20

Retraktor pre mobilný terminál

31,08 EUR Tridsaťjedan 0/08 eur

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

20.11.2020

53/20

Dezinfekčné a čistiace prostriedky

64,43 EUR Šesťdesiatštyri 0/43 eur

EURONA s.r.o.

OBEC

02.11.2020

48/20

Elektorinštalačné a murárske práce v kaderníctve

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat eur

Adam Pátrovič

OBEC

30.10.2020

47/20

Strava pre odberový tím

255,74 EUR dvestopäťdesiatpäť 0/74 eur

Robert Brodziansky

OBEC

23.10.2020

43/20

odpadkové koše 50 l

55,90 EUR Päťdesiatpäť 0/90 €

Mall Slovakia s.r.o

OBEC

22.10.2020

42/20

ozónový generátor

459,00 EUR Štyristopäťdesiatdeväť eur

EVONA ELECTRONIC,s.r.o

OBEC

19.10.2020

41/20

stavebný materiál na sklad

neurč.

Stavebniny -Boroš

OBEC

19.10.2020

40/20

Plastové dvere

1 616,72 EUR Jedentisícšesťstošestnásť 0/72

Mont-plast Igor Škorec

OBEC

15.10.2020

39/20

Kompostéry s príslušenstvom

21 078,00 EUR Dvadsaťjedentisícsedemdesiatosem eur

Elkoplast Slovakia,s.r.o

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: