Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.10.2020

47/20

Strava pre odberový tím

255,74 EUR dvestopäťdesiatpäť 0/74 eur

Robert Brodziansky

OBEC

23.10.2020

43/20

odpadkové koše 50 l

55,90 EUR Päťdesiatpäť 0/90 €

Mall Slovakia s.r.o

OBEC

22.10.2020

42/20

ozónový generátor

459,00 EUR Štyristopäťdesiatdeväť eur

EVONA ELECTRONIC,s.r.o

OBEC

19.10.2020

41/20

stavebný materiál na sklad

neurč.

Stavebniny -Boroš

OBEC

19.10.2020

40/20

Plastové dvere

1 616,72 EUR Jedentisícšesťstošestnásť 0/72

Mont-plast Igor Škorec

OBEC

15.10.2020

39/20

Kompostéry s príslušenstvom

21 078,00 EUR Dvadsaťjedentisícsedemdesiatosem eur

Elkoplast Slovakia,s.r.o

OBEC

12.10.2020

38/20

Montáž svietidiel v DS

neurč.

Jozef Bokník Elektro

OBEC

13.10.2020

37/20

Dezinfekcia

87,67 EUR Osemdesiatsedem 0/67 eur

EURONA s.r.o.

OBEC

13.10.2020

36/20

Kamienkový koberec

722,20 EUR Sedemsto dvadsať dva 0/20 eur

BIANKA biz. ,s.r.o.

OBEC

07.10.2020

35/20

Dlažba a stavebný materiál

326,75 EUR Tristodvadsaťšesť 0,75 eur

Benát centrum, spol. s.r.o.

OBEC

07.10.2020

34/20

tvárové štíty

39,60 EUR Tridsaťdeväť 0/60€

KERMID s.r.o

OBEC

29.09.2020

33/20

Zdravotechnická inštalácia do kaderníctva

531,80 EUR Päťstotridsaťjeden,0,80 €

GB Slovakia s.r.o.

OBEC

04.09.2020

27/20

upom.predmety- zápisníky

130,49 EUR

National Pen

OBEC

11.09.2020

32/20

Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS

70,00 EUR Sedemdesiateur

PETINA Ingrid Lineková

OBEC

10.09.2020

31/20

úče.mater. odpady-novela

13,50 EUR

Poradca podnikatela

OBEC

10.09.2020

30/20

rúška

50,00 EUR Päťdesiat eur

Kobukrav OZ

OBEC

09.09.2020

29/20

tabule (smeti, ihrisko)

neurč.

Juraj Nemček JM Reklama

OBEC

07.09.2020

28/20

odpadové vrecia

99,00 EUR

Trade Pack Piešťany

OBEC

14.08.2020

26/20

bezdrôtový informačný systém AMO na ulici Nová

2 995,00 EUR

JD ROZHLASY

OBEC

12.08.2020

24/20

dezinfekčný prostriedok

36,90 EUR

Florian,sr.o

OBEC

04.08.2020

23/20

vybavenie pre DHZ

neurč.

Florian,sr.o

OBEC

04.08.2020

22/20

revízia el. v objektoch obce

neurč.

JEEL,s.r.o

OBEC

20.07.2020

21/20

revízie zariadení

148,44 EUR

JEEL,s.r.o

OBEC

20.07.2020

20/20

vybavenie pre DHZ

3 066,00 EUR

FIREsystém

OBEC

08.07.2020

19/20

knihy do obecnej knižnice

173,59 EUR

LOKE,s.r.o

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: