Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.01.2021

21/21 1020210007

Dodávka výkonu VO na poistenie majetku a zodpov. za škodu

48,00 EUR

Komunál - Servis s.r.o.

OBEC

25.01.2021

20/21 9000387122

práce na sieti

31,58 EUR

SPP a.s

OBEC

22.01.2021

19/21 6200690

CD - program

4,20 EUR

TOPSET Solutions,s.r.o

OBEC

22.01.2021

388/20 0028040038

vyúčtovanie elektriny 2020

-673,58 EUR

SSE,a.s.

OBEC

21.01.2021

18/21 2021046

materiál na testovanie COVID19

442,01 EUR

Mgr. Pavel Riecky

OBEC

21.01.2021

17/21 5042001241

finančný spravodajca r.2020

16,39 EUR

Poradca podnikatela

OBEC

21.01.2021

16/21 9000387262

ostatné odborné práce na sieti

31,30 EUR

SPP a.s

OBEC

20.01.2021

15/21 005021

ext. manažment - wifi pre teba

495,00 EUR

PROGRANT,s.r.o

OBEC

18.01.2021

14/21 003/2021

práca s plošinou

126,00 EUR

RAYAN,s.r.o

OBEC

18.01.2021

13/21 8610383354

plyn 1/21

176,00 EUR

SPP a.s

OBEC

18.01.2021

12/21 8610383999

plyn 1/21

99,00 EUR

SPP a.s

OBEC

18.01.2021

11/21 21011005

kovové regále do skladu

1 019,06 EUR

AbaWood,s.r.o

OBEC

18.01.2021

10/21 003/2021

práca s PC

26,17 EUR

NETRON, Ondrej Rybár

OBEC

18.01.2021

9/21 184025

daňové tlačivá

40,40 EUR

INPROST,s.r.o

OBEC

18.01.2021

8/21 21045

prevádzka VO 1/21

696,26 EUR

EcoLed Solutions,a.s.

OBEC

18.01.2021

7/21 20210049

softvér Tendernet 2021

300,00 EUR

TENDERnet,s.r.o

OBEC

18.01.2021

6/21 210100001

kompostéry

21 078,00 EUR

Elkoplast Slovakia,s.r.o

OBEC

18.01.2021

5/21 0020210109

aktualizácia 1/21

15,00 EUR

KEO,s.r.o.

OBEC

18.01.2021

4/21 3312021

info o dotáciách na r. 2021

32,86 EUR

SAMNET-Informačný systém samosprávy o.z.

OBEC

18.01.2021

3/21 202100017

mes. poplatok ELWIS 1/21

216,00 EUR

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

18.01.2021

2/21 1021010661

výkon ZO 1/21

60,00 EUR

Osobný údaj

OBEC

18.01.2021

1/21 0000000031/2021

leaasing kopírky

226,22 EUR

Grenkeleasing,s.r.o.

OBEC

18.01.2021

386/20 20795

nadspotreba elektriny za r. 2020

3 158,95 EUR

EcoLed Solutions,a.s.

OBEC

15.01.2021

385/20 8400044316

Vyúčtovacia faktúra za plyn s.č.405 a 61

-1 041,04 EUR Jedentisícštyridsaťjeden eur 0/4

SPP distribúcia a.s.

OBEC

15.01.2021

384/2020 8456171173

Vyúčtovacia faktúra za plyn pre s.č.420

-397,94 EUR Tristodeväťdesiatsedem eur 0/94

SPP distribúcia a.s.

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: