Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.12.2020

361/20 20201456

plechové kukanádoby 110 l

314,40 EUR

FEREX,s.r.o

OBEC

15.12.2020

360/20 19/12/2020

Žiadosť o dotácie z envi.f. C4

650,00 EUR

RRA Horné Požitavie

OBEC

15.12.2020

359/20 08/12/2020

Žiadosť o dotáciu z envir.f. C2

650,00 EUR

RRA Horné Požitavie

OBEC

15.12.2020

358/20 2020003

elektroinštalačné práce v budove pošty

990,00 EUR

Adam Pátrovič

OBEC

10.12.2020

357/20 2000878

rozbor ČOV 12.a 18bj.11/20

64,56 EUR

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

10.12.2020

356/20 2000877

ČOV 12 a 18.bj 10/20

64,56 EUR

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

10.12.2020

355/20 202000414

QR kódy

388,58 EUR

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

10.12.2020

354/20 11267

nábytok - kuchynka

2 974,99 EUR

EKOFORM spol. s.r.o.

OBEC

10.12.2020

353/20 202001016

knihy do obecnej knižnice

138,16 EUR

LOKE,s.r.o

OBEC

09.12.2020

352/20 0028040038

elektrina 12/20

934,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

09.12.2020

351/20 3292001670

vývoz kukanádob a BRO 11/20

1 979,40 EUR

Tekovská ekologická

OBEC

09.12.2020

350/20 8273279369

telefóny, internet 11/20

93,91 EUR

Slovak Telekom, a.s.

OBEC

08.12.2020

349/20 70/2020

revízia kotla v muštárni

257,00 EUR

Gabriel Papp

OBEC

08.12.2020

348/20 1260067

predplatné novín Pravda

227,70 EUR

Slovenská pošta,a.s.

OBEC

08.12.2020

347/20 2202075

stav.materiál

61,13 EUR

BenátCentum spol.s.r.o.

OBEC

08.12.2020

346/20 101010982

vývoz obj.a stav. odpadu

720,94 EUR

Technické služby mesta

OBEC

08.12.2020

345/20 0020201594

aktualizácia 8/2020

15,00 EUR

KEO,s.r.o.

OBEC

08.12.2020

344/20 2049247

toner PC

30,42 EUR

NETRON, Ondrej Rybár

OBEC

02.12.2020

343/2020 204200381

Služby Web GIS

29,00 EUR Dvadsaťdeväť eur

GEODETICCA,s.r.o

OBEC

02.12.2020

342/2020 869746821

Plyn - OcÚ, Muštáreň

339,00 EUR Tristotridsať deväť eur

SPP a.s

OBEC

02.12.2020

341/2020 8697465442

plyn - pošta

162,00 EUR jedentisícšesťstošesťdesiatdva eur

SPP a.s

OBEC

02.12.2020

340/2020 1020120636

Výkon zodpovednej osoby 12/2020

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Osobný údaj sk.s.r.o

OBEC

30.11.2020

339/2020 101/2020

Služby s montážnou plošinou + kábel

274,00 EUR Dvestosedemdersiatštyri eur

RAYAN,s.r.o

OBEC

30.11.2020

338/2020 3292001583

Nádoby na zber odpadu 120 l

528,00 EUR Päťstodvadsaťosem eur

Tekovská ekologická

OBEC

26.11.2020

337/2020 ZD820955

Zber a odvoz použitého oleja 11/2020

18,00 EUR Osemnásť eur

ESPIK Group.s.r.o

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: