Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.12.2019

345/19 8697118643

plyn 12/19 záloha

241,00 EUR

SPP a.s

OBEC Tekovské Nemce

23.10.2019

308/19 5000739764

poistenie zodp. za škodu OPEL

140,42 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

OBEC Tekovské Nemce

04.12.2019

365/19 119120783

Jedálne kupóny

834,02 EUR

Up Slovensko,s.r.o

OBEC Tekovské Nemce

02.12.2019

353/19 15806

šnúra k vianoč. osvetleniu

13,50 EUR

EDISON SK

OBEC Tekovské Nemce

28.11.2019

352/19 8190822

zber opotr. oleja 11/19

18,00 EUR

ESPIK Group.s.r.o

OBEC Tekovské Nemce

28.11.2019

351/19 319406

posypový materiál

372,90 EUR

Regionálna správa a údržba ciest

OBEC Tekovské Nemce

28.11.2019

350/19 4419007926

poistenie majetku - 18bj-

30,95 EUR

PKF-Prvá Komunálna Finančná

OBEC Tekovské Nemce

27.11.2019

349/19 0004361218

telefón

25,01 EUR

Orange Slovensko a.s

OBEC Tekovské Nemce

27.11.2019

348/19 79/2019

revízia plynu - pošta, OcÚ

279,50 EUR

Gabriel Papp

OBEC Tekovské Nemce

27.11.2019

347/19 2019002051

aktualizácia 11/19

13,50 EUR

KEO,s.r.o.

OBEC Tekovské Nemce

25.11.2019

346/19 20190001

zemné práce

750,00 EUR

Jozef Štuller

OBEC Tekovské Nemce

25.11.2019

345/19 2019001375

ročná licencia

318,24 EUR

KEO,s.r.o.

OBEC Tekovské Nemce

20.11.2019

343/19 6019720367

výmena ventilov

78,58 EUR

ZSVS,a.s. Nitra

OBEC Tekovské Nemce

20.11.2019

342/19 201901017

Knihy do obecnej knižnice

193,36 EUR

LOKE,s.r.o

OBEC Tekovské Nemce

20.11.2019

341/19 19633

prevádzka ver. osvetlenia 11/2019

668,84 EUR

EcoLed Solutions,a.s.

OBEC Tekovské Nemce

20.11.2019

344/19 2019319

náhradné diely na stan

75,00 EUR

Celtima SR,s.r.o.

OBEC Tekovské Nemce

20.11.2019

340/19 15749

vianočné osvetlenie

150,50 EUR

EDISON SK

OBEC Tekovské Nemce

18.11.2019

339/19 10191100585

výkon ZO 11/19

60,00 EUR

Osobný údaj sk.sro

OBEC Tekovské Nemce

18.11.2019

338/19 1900810

rozbor ČOV 18bj

106,80 EUR

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC Tekovské Nemce

18.11.2019

337/19 1900809

rozbor ČOV 12bj

78,00 EUR

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC Tekovské Nemce

18.11.2019

336/19 3011004103

dopr.služby 11/19

34,62 EUR

ARRIVA NITRA a.s.

OBEC Tekovské Nemce

18.11.2019

335/19 1019110585

vývoz kukanádob 10/19

2 503,63 EUR

Tekovská ekologická

OBEC Tekovské Nemce

12.11.2019

334/19 201970

proces verej. obstar. zákazky Pož. zbroj. stav. úpravy

250,00 EUR

Ing. Zuzana Matušková

OBEC Tekovské Nemce

08.11.2019

333/19 201910989

vývoz objemného odpadu

203,97 EUR

Technické služby mesta

OBEC Tekovské Nemce

08.11.2019

332/19 204190427

služby webgis 10/19

29,00 EUR

GEODETICCA,s.r.o

OBEC Tekovské Nemce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: