Obsah

Súťaž vo varení gulášu - 24.08.2019

Súťaž vo varení gulášu 2019 - 1.m.- Peter Adamec
2.m.- S.Horňák, D.Rudzan,
Ľ.Valkovič, S.Šimeg
3.m.- Peter Laurinc