Interné číslo
zmluvy
Názov zmluvy,
číslo
Zmluvná strana,
číslo zmluvy
Predmet zmluvyCenaDátum podpísania
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia 0.10.
zmluvy
Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
Zmluva
1/17Nájomná zmluvaJarmila Kordošováprenájom priestorov svdobky - rodinná oslava28,2513.1.201713.1.201714.1.201715.1.2017zmluva-1-17
2/17Nájomná zmluvaLám Šúri
Hodruša Hámre
prenájom svadobky - predaj tovaru19,-25.1.201725.1.201726.1.201726.1.2017zmluva-2-17
3/17Zmluva o pripojení elektr. byt. č.3 SSE ŽilinaZmluva o pripojení elektr. byt. č.3 4300046196216,6125.1.201730.1.201631.1.201723.03.2018zmluva-3-17
4/17Dodatok k zmluve č.18/2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
O odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu-07.02.201707.02.201708.02.2017doba neurčitáZmluva-2017-4
5/17Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
č.tz2017-02-03vs1
TOPSET Solutions,s.r.o
Hollého 2366/25B,
900 31 Stupava
IČO:46919805
WinCITY Registratúra - elektronicky114,-07.02.201707.02.201708.02.201731.12.2022Zmluva 2017 - 5
6/17
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č.100003763STABILITA,d.d.s.,a.s.
Bačíkova 5
040 01 Košice
IČO: 36718556
zamestnávateľská zmluva-13.02.201713.02.201714.02.2017doba neurčitáZmluva-2017-06
7/17Zmluva č.1/2017
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
TJ Družstevník Tekovské Nemcena zbezp.činnosti telovýchovnej jednoty3.800,- 20.02.201720.02.201721.02.201730.11.2017Zmluva-2017-7
8/17Nájomná zmluvaBeáta Kováčováprenájom priestorov
svadobky - súkromná akcia
14,5117.2.201720.2.201721.2.201721.2.2017Zmluva-2017-8
9/17Nájomná zmluvaLám Šúri
Hodruša Hámre
prenájom svadobky
predaj tovaru
19,-2.3.20172.3.20173.3.20173.3.2017Zmluva-2017-9
10/17Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných úprav do majetku a prevádzky
č.BETN/1/201/150-00-TN, č.1/2017/37
SR zst. Min.dopravy a výstavby SR,
Nám. Slobody 6
Bratislava
úprava cesty III/0761 Čaradice-Hr.Beňadik-9.3.20179.3.201710.3.2017neurč.Zmluva-2017-10
11/17Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič
Topoľčany
účtovný audit r. 20161.500,-10.03.201710.03.201711.03.201730.11.2018Zmluva 2017 - 11
12/17Zmluva č.2/2017
o poskytnutí dotácie
Základná organizácia Jednota dôchodcov Tekovské Nemceposkytnutie dotácie z rozpočtu obce na úhradu výdavkov kultúrno-šport a záujmovo-umelec. činností500,-23.03.201723.03.201724.03.201730.11.2017Zmluva 2017-12
13/17Zmluva o dielo
2401/02/2017
EKOFORM,s.r.o
Koháryho 46
934 01 Levice
Prestrešenie schodiska v dome smútku11.850,-24.03.201724.03.201725.03.2017do 2 mesiacov od odovzdania staveniskaZoD_T. Nemce_DS
14/17Dohoda o vykonaní odb.praxeObchodná akadémia
Bernolákova 26
Zlaté Moravce
Dohoda o vykonávaní odbornej prace žiakov - Rožník D.-23.03.201724.03.201725.03.201726.05.2017Zmluva-2017-14
15/17Kúpna zmluvaJozef Závalec
Tekovské Nemce
kúpa rozmetadla na priemyselné hnojivo255,-27.03.201703.04.201704.04.2017doba neurčitáZmluva-2017-15
16/17Kúpna zmluva 1/2017Mária Vajdová
Tek. Nemce
predaj nehnuteľnosti obci16,-03.04.201703.04.201704.04.2017doba neurčitáZmluva-2017-16
17/17Kúpna zmluva 2/2017Ľubomír Molnár
Tek. Nemce
predaj nehnuteľnosti obci936,-03.04.201703.04.201704.04.2017doba neurčitáZmluva-2017-17
18/17Zmluva č.6/1000082598Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
dodávka vody z verejného vodovodu
bytovka č.l
-03.04.201703.04.201704.04.2017doba neurčitáZmluva-2017-18
19/17Zmluva 3/2017
o poskytnutí dotácie
Miestny spolok Slovenského červeného kríža Tek. Nemcedotácia z rozpočtu obce300,-10.4.201710.4.201711.4.201730.11.2017Zmluva_2017_19
20/17Nájomná zmluvaBranislav Hudec
Tekovské Nemce
prenájom svadobky
rodinná oslava
26,9631.3.201710.4.201711.4.201711.4.2017Zmluva-2017-20
21/17Nájomná zmluvaLám Šúri
Hodruša Hámre
prenájom svadobky
predaj tovaru
15,-5.4.201710.4.201711.4.201711.4.2017Zmluva-2017-21
22/17Nájomná zmluvaHelena Jóbová
Tekovské Nemce
prenájom svadobky
rodinná oslava
16,757.4.201710.4.201711.4.201711.4.2017Zmluva-2017-22
23/17Kúpna zmluva č.3/2017Slávka Novosadová
Tekovské Nemce
predaj nehnuteľnosti obci92,-27.4.201727.4.201728.4.2017doba neurčitáZmluva-2017-23
24/17Kúpna zmluva
č.4/2017
Vladimír Drgoňa
Nitra
predaj nehnuteľnosti obci1686,-27.4.201727.4.201728.4.2017doba neurčitáZmluva-2017-24
25/17Nájomná zmluvaJozef Bukaj
Hronský Beňadik
prenájom svadobky a sály
svadba
116,4819.5.201719.5.201720.5.201721.5.2017Zmluva-2017-25
26/17Nájomná zmluvaESTIM - Ľubica Šmátralová
Sereď
prenájom sály - predaj tovaru39,-23.5.201723.5.201724.5.201724.5.2017Zmluva-2017-26
27/17Nájomná zmluvaBožena Holečková
Tek. Nemce
prenájom svadobky -
rodinná oslava
12,5526.5.201726.5.201727.5.201728.5.2017Zmluva-2017-27
28/17Nájomná zmluvaLám Šúri
Hodruša Hámre
prenájom sály- predaj tovaru39,-29.5.201729.5.201730.5.201730.5.2017Zmluva-2017-28
29/17Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o zriadení vecného bremenaSSE - distribúcia
Žilina
Rozšírenie NNK - pred školou _ bytovky -29.5.201729.5.201730.5.2017neurčitáZmluva-2017-29
30/17Zmluva č.147193
o posk.dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislavaposkytnutie dotácie z prostriedkov DPZ1.400,-2.6.20179.6.201710.6.201710.9.2017Zmluva-2017-30
31/17Zmluva o posk.služieb technika PO a BTJozef Oslanec
Vyhne
Poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika150,-€/Q1.6.20179.6.201710.6.2017neurčitáZmluva-2017-31
32/17Zmluva č.6300141440
o dodávke plynu
SPP
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
Dodávka plynu18,30/MWh19.6.201719.6.201720.6.201731.05.2019Zmluva 2017 - 32
33/17Zámenná zmluvaMIPEMA
Bratislava
zámena nehnuteľností-23.6.201726.6.201727.6.2017neurčitáZmluva-2017-33
34/17Nájomná zmluvaMelánia Havettováprenájom svadobky - stretávka12,8116.6.201716.6.201717.6.201717.6.2017Zmluva-2017-34
35/17
Nájomná zmluvaMária Rudzanováprenájom svadobky - rodinná oslava20,6023.6.201723.6.201724.6.201725.6.2017Zmluva-2017-35
36/17Nájomná zmluvaMiroslav Hudecprenájom rodinného domu č.40845,56/mes.26.6.201730.6.201701.07.2017neurčitúZmluva-2017-36
37/17Dodatok k zmluveSlovak Telekom
Bratislava
o poskytovaní ver. služieb29,-/mes.6.7.20176.7.20177.7.2017neurčitúZmluva-2017-37
38/17Nájomná zmluvaSlavomír Šimegprenájom svadobky -
rodinná oslava
18.9713.7.201713.7.201714.7.201716.7.2017Zmluva-2017-38
39/17Nájomná zmluvaLám Šúri
Hodruša Hámre
prenájom svadobky-predaj tovaru15,-27.7.201727.7.201728.7.201728.7.2017Zmluva-2017-39
40/17Kúpna zmluva
184/2017/1
SimKor,s.r.o
Trate mládeže 9/A
969 01 bANSKá šTIAVNICA
predaj technickej vybavenosti pri bytovkách -prípojka daž.kanaliz., rozšír. plynovodu,plyn. prípojka, prípoj. ver. osvetl.30.000,-09.08.201709.08.201710.08.2017neurčitáZmluva-2017-40
41/17Zmluva o pripojení do distribučnej siete
č.8005440817
SPP-Distribúcia,a.s.
Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
pripojenie Pošty Tek. Nemce216,3628.8.201728.8.201729.8.2017neurčitáZmluva-2017-41
42/17
912/17/SPPD/CEZ
Zmluva o nájme plynár. zariadenia NZ1€44/2017/RCJSPP-Distribúcia,a.s.
Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
bytovka - 12.b.j.1,-/rok12.9.201720.9.201721.9.2017neurčitáZmluva-2017-42
43/17
913/17/SPPD/CEZ
Zmluva o údržbe a opravách plynár. zariadenia
ZoúaO 44/2017/RCJ
SPP-Distribúcia,a.s.
Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
bytovka - 12 b.j.ročný paušál podľa aktuálneho cenníka služieb12.9.201720.9.201721.9.2017neurčitáZmluva-2017-43
44/17Nájomná zmluvaJán Melišek
Prievidza
prenájom svadobky - predaj tovaru19,-5.9.201720.9.201721.9.20175.9.2017Zmluva-2017-44
45/17
057/2017/WR
Zmluva - zber nebezpečného odpaduWaste Recycling,a.s.
Továrenská 49
Zlaté Moravce
zber nebezpečného odpadudľa prílohy - dohodou19.9.201720.9.201721.9.2017neurčitúZmluva-2017-45
46/17Nájomná zmluvaAnna Hudecováprenájom svadobky - rod. oslava77,6722.9.201722.9.201723.9.201724.9.2017Zmluva-2017-46
47/17Nájomná zmluvaJana Kordošováprenájom svadobky - stretávka zo ZŠ12,3329.9.201729.9.201730.9.20171.10.2017Zmluva-2017-47
48/17Kúpna zmluva
5/2017
Ján Beniak a Jozef Beniakpredaj nehnuteľnosti obci602,-05.10.201705.10.201706.10.2017neurčitáZmluva-2017-48
49/17Nájomná zmluva Stanislav Valkovičprenájom svadobky-schôdza PZ24,5520.10.201720.10.201721.10.201721.10.2017Zmluva-2017-49
50/17Kúpna zmluva č. 6/2017Adam Štullerkúpa nehnuteľnosti od obce380,7026.10.201727.10.201728.10.2017neurčitáZmluva-2017-50
51/17Zmluva o pripojení
č.4300073541
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18b.j. bytový dom216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva-2017-51
52/17Zmluva o pripojení
4300073542
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18b.j. B1216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 52
53/17Zmluva o pripojení
č.4300073543
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18b.j. B2216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 53
54/17Zmluva o pripojení
č.4300073544
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.j. B3216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitá

zmluva 2017 - 54
55/17Zmluva o pripojení
č.4300073546
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.j.B4216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 55
56/17Zmluva o pripojení
č. 4300073547
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.jB5216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 56
57/17Zmluva o pripojení
č.4300073548
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.j B6216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2014 - 57
58/17Zmluva o pripojení
č.4300073549
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.j B7216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 58
59/17Zmluva o pripojení
č.4300073550
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.jB8216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitá

Zmluva 2017 - 59
60/17Zmluva o pripojení
č.4300073552
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18b.j. B9216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 60
61/17Zmluva o pripojení
č.4300073553
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18b.j. B10216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 61
62/17Zmluva o pripojení
č.4300073554
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.j. B11216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 62
63/17Zmluva o pripojení
č.4300073555
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.j. B12216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 63
64/17Zmluva o pripojení
č.4300073556
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.j. B13216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 64
65/17Zmluva o pripojení
č.4300073558
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18b.j. B14216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 65
66/17Zmluva o pripojení
č.4300073559
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18b.j. B15216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 66
67/17Zmluva o pripojení
č. 4300073560
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.j. B16216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 67
68/17Zmluva o pripojení
č.4300075288
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.j. B17216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 68
69/17Zmluva o pripojení
č.4300075289
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
pripojenie 18 b.j. B18216,6107.11.201713.11.201714.11.2017neurčitáZmluva 2017 - 69
70/17Zmluva o výpožičke podperných bodov
č.Z-D-2017-001337-00
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
189 podperných bodov- nájom020.11.201720.11.201721.11.2017neurčitáZmluva-2017-70
71/17Dohoda o spolupráci
č.Z-D-2017-001338-00
SSE-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
spolupráca pri informovaní obyvateľov020.11.201720.11.201721.11.2017neurčitáZmluva-2017-71
72/17Zámenná zmluva č. 2/2017 s obcouJaroslav Kurek a m.Emíliazámena nehnuteľnosti s obcou Tek. Nemce028.11.201728.11.201729.11.2017neurčitáZmluva-2017-72
73/17Nájomná zmluvaMilan Drgoňaprenájom svadobky - kar10,-25.10.201728.11.201729.11.201727.10.2017Zmluva-2017-73
74/17Zmluva o pripojení
do distr. siete - 12 byt. jednotiek -č.4003671117
SPP - distribúcia,a.s.
Bratislava
pripojenie 12 b.j.27.11.201730.11.201701.12.201727.11.2019Zmluva-2017-74
75/17Zmluva o dodávke plynu č.6300246796SPP - distribúcia,a.s.
Bratislava
dodávka plynu 12 b.j.22.12.201722.12.201723.12.2017neurčitáZmluva 2017 - 75
76/17Nájomná zmluvaSVETLO zariadenie sociálnych služieb - OlichovMikulášska oslava203,687.12.20177.12.20178.12.20178.12.2017Zmluva-2017-76
77/17
1000131117
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č.1000131117SPP-distribúcia,a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - bytovky14.12.201722.12.201723.12.20175 rokovZmluva-2017-77