Dodatok č. 1 K zmluve o nájme nebytových priestorov
veľkosť súboru - 112,4 KiB, pridané - 30. decembra 2015, počet zobrazení - 54,
Nájomné zmluvy – svadobka, sála, vestibul – 2015 od č.61-75/15
veľkosť súboru - 14,5 KiB, pridané - 29. decembra 2015, počet zobrazení - 192,
Nájomná zmluva – svadobka, sála, vestibul 2015
veľkosť súboru - 27,1 KiB, pridané - 28. decembra 2015, počet zobrazení - 250,
Poistná zmluva č.4419007926 – Komunálna poisťovňa, int.č.60/15
veľkosť súboru - 65,2 KiB, pridané - 28. decembra 2016, počet zobrazení - 193,
Zmluva o nájme nehnut. int.č.59/15, SimKor,s.r.o
veľkosť súboru - 47,6 KiB, pridané - 22. decembra 2015, počet zobrazení - 213,
Zmluva o nájme nehnuteľnosti, int.č.76/2016
veľkosť súboru - 1,2 MiB, pridané - 19. decembra 2015, počet zobrazení - 140,
Kúpna zmluva 12/20l5 Roľnícke družstvo Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 40,5 KiB, pridané - 14. decembra 2015, počet zobrazení - 208,
Dodatok k zmluve č.2030411673, int.č.57/15, Slovak Telekom
veľkosť súboru - 124,4 KiB, pridané - 6. decembra 2015, počet zobrazení - 200,
Dodatok č.1 ku KZ č.7/2015, int.č.56/15, predaj nehn.
veľkosť súboru - 10,5 KiB, pridané - 23. novembra 2015, počet zobrazení - 202,
Zmluva č.5190024399, int.č.55/15 – Úrazové poistenie pre uchádz.o zamestnanie
veľkosť súboru - 70,8 KiB, pridané - 23. novembra 2015, počet zobrazení - 193,
Zmluva o dielo 5/2015, int.č.54/15, Imperialis Ba, Rekonštr. pošty
veľkosť súboru - 70,1 KiB, pridané - 18. novembra 2015, počet zobrazení - 215,
Zmluva č.11211308U03, int.č.53/15, Enviromentálny fond – sanácia skládok odpadu
veľkosť súboru - 308,4 KiB, pridané - 18. novembra 2015, počet zobrazení - 315,
Nájomná zmluva , int.č.52/15, Sokolová
veľkosť súboru - 67,1 KiB, pridané - 18. novembra 2015, počet zobrazení - 224,
Nájomná zmluva, int.č.51-15, Galbavá
veľkosť súboru - 67,8 KiB, pridané - 18. novembra 2015, počet zobrazení - 236,
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.6/2015, int.č.50/15
veľkosť súboru - 10,1 KiB, pridané - 13. novembra 2015, počet zobrazení - 202,
Kúpna zmluva č.11/15, int. č.48/15, predaj nehnuteľnosti obci
veľkosť súboru - 95,3 KiB, pridané - 21. októbra 2015, počet zobrazení - 237,
Kúpna zmluva č.10/15, int.č.47/15, predaj nehnuteľnosti
veľkosť súboru - 94,8 KiB, pridané - 21. októbra 2015, počet zobrazení - 263,
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.3/2015, int.č.46/15
veľkosť súboru - 933,9 KiB, pridané - 16. októbra 2015, počet zobrazení - 254,
Kúpna zmluva č.9/15, int.č.45/15, Predaj nehnuteľnosti obci
veľkosť súboru - 100,7 KiB, pridané - 15. októbra 2015, počet zobrazení - 243,
Kúpna zmluva č.8/15, int.č. 44/15, Predaj nehuteľnosti obci
veľkosť súboru - 97,8 KiB, pridané - 1. októbra 2015, počet zobrazení - 422,
Kúpna zmluva č.7/15, int.č. 43/15 Predaj nehnuteľnosti obci
veľkosť súboru - 94,7 KiB, pridané - 1. októbra 2015, počet zobrazení - 270,
Kúpna zmluva č.6/15, int.č.42/15 Predaj nehnuteľnosti obci
veľkosť súboru - 93,8 KiB, pridané - 1. októbra 2015, počet zobrazení - 233,
Kúpna zmluva č.5/15, int.č. 41/15 Predaj nehnuteľnosti obci
veľkosť súboru - 82,2 KiB, pridané - 1. októbra 2015, počet zobrazení - 243,
Kúpna zmluva č.4/15, int.č.40/15 – Predaj nehnuteľnosti obci
veľkosť súboru - 106,4 KiB, pridané - 1. októbra 2015, počet zobrazení - 380,
Zmluva o dielo, int.č.39/15, č. 240915 – Ekostaving NR – Likvidácia skládok
veľkosť súboru - 1,8 MiB, pridané - 1. októbra 2015, počet zobrazení - 206,
Kúpna zmluva č.3-2015, int.č.38-15, predaj nehn. obci
veľkosť súboru - 122,8 KiB, pridané - 27. augusta 2015, počet zobrazení - 259,
Zmluva o dielo - int.č.37/2015, č. 4/2015, Ing.Javorek, ČOV a kanalizácia
veľkosť súboru - 88,1 KiB, pridané - 6. augusta 2015, počet zobrazení - 281,
Zmluva int.c.29-15, c.146-POD-ZD2-31-1 5,SAŽP-Spevn.plochy a sadové úpravy
veľkosť súboru - 2,4 MiB, pridané - 1. augusta 2015, počet zobrazení - 210,
Nájomná zmluva int.č.36/15, Lukáč – svadobka
veľkosť súboru - 269,2 KiB, pridané - 30. júla 2015, počet zobrazení - 260,
Nájomná zmluva int.č.35/15 – Suchovský-svadobka
veľkosť súboru - 857,0 KiB, pridané - 30. júla 2015, počet zobrazení - 242,
Nájomná zmluva int.č.33/15, Birdáč LV, svadobka-predaj
veľkosť súboru - 258,0 KiB, pridané - 30. júla 2015, počet zobrazení - 255,
Nájomná zmluva č.32/15, Švančiarová – svadobka
veľkosť súboru - 277,2 KiB, pridané - 30. júla 2015, počet zobrazení - 272,
Nájomná zmluva, int.č.31/15, Sikoriaková-svadobka
veľkosť súboru - 886,6 KiB, pridané - 30. júla 2015, počet zobrazení - 255,
Nájomná zmluva int.č.30/15, LamŠúri-svadobka -predaj
veľkosť súboru - 897,0 KiB, pridané - 30. júla 2015, počet zobrazení - 259,
Zmluva o dielo č. 3/2015, int.č.28/15, Rekonštr. soc. zar. v MŠ
veľkosť súboru - 408,8 KiB, pridané - 24. júla 2015, počet zobrazení - 211,
Kúpna zmluva, int.č.27/15, Konrád – predaj nehnuteľnosti obci
veľkosť súboru - 252,3 KiB, pridané - 23. júla 2015, počet zobrazení - 240,
K Ú P N A Z M L U V A Filip Doboš rod. Doboš
veľkosť súboru - 65,6 KiB, pridané - 9. júla 2015, počet zobrazení - 302,
Zmluva int.č.25/15, č. 473/2015 Nitr.sam.kraj – dotácia na oslavy 740.výr.obce
veľkosť súboru - 2,0 MiB, pridané - 25. júna 2015, počet zobrazení - 247,
Zmluva int.č.24/15, Mediate. Ba – Kontakt v Zlatých Stránkach
veľkosť súboru - 261,4 KiB, pridané - 18. júna 2015, počet zobrazení - 282,
Zmluva o dielo 2/2015, int.č.23/15, Kvitnúci záhon a pergola, Ing. Rubaninský
veľkosť súboru - 452,5 KiB, pridané - 1. júna 2015, počet zobrazení - 254,
Zmluva int.č.22/15, č.5/2015, NEUTRA Nitra-vyprac.dokument. Zmeny a dopl.č.1 ÚPN T.N.
veľkosť súboru - 988,8 KiB, pridané - 4. mája 2015, počet zobrazení - 233,
Zmluva int.č.21/15, Dodatok č.1/2015, AKU-TRANS,Sereď-zber batérií a akumulátorov
veľkosť súboru - 511,9 KiB, pridané - 4. mája 2015, počet zobrazení - 260,
Zmluva int.č.20/15 o elektronickej komunikácii, Dôvera, a.s.
veľkosť súboru - 1,5 MiB, pridané - 28. apríla 2015, počet zobrazení - 430,
Zmluva int.č.19/15, Komunálna poisťovňa,úr.poist.uchádz.o zamestnanie
veľkosť súboru - 478,9 KiB, pridané - 22. apríla 2015, počet zobrazení - 264,
Zmluva int.č. 18/15, Komunálna poisťovňa, poist.zam.na aktivačnej činnosti
veľkosť súboru - 1,8 MiB, pridané - 22. apríla 2015, počet zobrazení - 263,
Zmluva int.č.24/15, Mediate. Ba – Kontakt v Zlatých Stránkach
veľkosť súboru - 261,4 KiB, pridané - 18. júna 2015, počet zobrazení - 282,
Hromadná licenčná zmluva, int.č. 17/15, SOZA
veľkosť súboru - 1,1 MiB, pridané - 7. apríla 2015, počet zobrazení - 275,
Nájomná zmluva int.č.16/15 Šúri – svadobka
veľkosť súboru - 853,8 KiB, pridané - 31. marca 2015, počet zobrazení - 333,
Nájomná zmluva int.č.15/15, SEKECTA – svadobka
veľkosť súboru - 878,4 KiB, pridané - 31. marca 2015, počet zobrazení - 279,
Zmluva o dielo, int.č.14/15, č.10/ČMR/2015
veľkosť súboru - 1,2 MiB, pridané - 30. marca 2015, počet zobrazení - 268,
Zmluva č.2030374780, int.č.13/15, Slovak Telekom
veľkosť súboru - 1,1 MiB, pridané - 24. marca 2015, počet zobrazení - 238,
Zmluva č.2030453652, int.č.12/15, Slovak Telekom
veľkosť súboru - 1,3 MiB, pridané - 24. marca 2015, počet zobrazení - 291,
Zmluva č.750288, int.č.11/15, Dobrovoľný hasičský zbor
veľkosť súboru - 2,2 MiB, pridané - 17. marca 2015, počet zobrazení - 567,
Zmluva 4/15, int.č. 10/15, dotácia Telovýchovná jednota
veľkosť súboru - 1,3 MiB, pridané - 17. marca 2015, počet zobrazení - 288,
Zmluva 3/15, int.č.9/15, dotácia Jednota dôchodcov
veľkosť súboru - 1,1 MiB, pridané - 17. marca 2015, počet zobrazení - 375,
Zmluva int. č.8/15, účtovný audit
veľkosť súboru - 3,6 MiB, pridané - 14. marca 2015, počet zobrazení - 305,
Zmluva 2/2015, int.č. 7/15 dotácia ČK
veľkosť súboru - 1,4 MiB, pridané - 12. marca 2015, počet zobrazení - 280,
Zmluva 1/2015, int.č. 6/15, dotácia farnosť
veľkosť súboru - 1,2 MiB, pridané - 12. marca 2015, počet zobrazení - 271,
Zmluva int.č.5-15 o posk.služieb-Prounion NR
veľkosť súboru - 2,4 MiB, pridané - 28. februára 2015, počet zobrazení - 314,
Licenčná zmluva, int.č.4/15, ortofotomapa-Geodeticca Košice
veľkosť súboru - 2,2 MiB, pridané - 26. februára 2015, počet zobrazení - 303,
Nájomná zmluva int.č.3/15, Benčurik-svadobka
veľkosť súboru - 864,5 KiB, pridané - 3. februára 2015, počet zobrazení - 335,
Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky obce -R.Horný, int.č. 2/15
veľkosť súboru - 93,6 KiB, pridané - 20. januára 2015, počet zobrazení - 515,
Zmluva o postúpení práv a povin.osobitného príjemcu – Obec Hniezdne, int.č.1/15
veľkosť súboru - 36,4 KiB, pridané - 20. januára 2015, počet zobrazení - 424,