Obsah

Komisie

1. Finančná, sociálna komisia a správa obecného majetku

Členovia: Ing.Zuzana Beniaková, Ing. Ján Valkovič, Jana Valová

Predseda: Ing. Ján Valkovič

2. Stavebná, územného plánovania a rozovja obce

Členovia: Jozef Mokrý, Ľuboš Petrovič, Tibor Šramaty, Ing. Ján Valkovič

Predseda: Jozef Mokrý

3. Priestupková, na ochranu verejného poriadku a ochranu životného prostredia

Členovia: Slavomír Brieška, Ľuboš Petrovič, Adam Štuller, Štefan Teplan

Predseda: Slavomír Brieška

4. Kultúry, športu a vzdelávania

Členovia: Ing. Zuzana Beniaková, Mgr. Petra Datková, Mgr. Miriama Galbavá, Mgr. Veronika Lacová, Ing. Jana Kordošová, Ľuboš Petrovič, Tibor Šramaty, Jana Varhaníková

Predseda: Ing Jana Kordošová

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Členovia: Slavomír Brieška, Jozef Mokrý, Jana Varhaníková