Obsah

2021

Zápisnica z OZ 01.03.2021 Stiahnuté: 22x

Zápisnica z OZ 31.05.2021 Stiahnuté: 15x

Zápisnica z OZ 21.06.2021 Stiahnuté: 13x

2020

Zápisnica OZ 24.02.2020 Stiahnuté: 41x

Zápisnica OZ 25.05.2020 Stiahnuté: 50x

Zápisnica z OZ 29.06.2020 Stiahnuté: 17x

Zápisnica OZ 28.09.2020 Stiahnuté: 47x

Zápisnica z OZ 11.12.2020 Stiahnuté: 48x

2019

Zápisnica č. 2/19 z OZ 08.04.2019 Stiahnuté: 136x

Zápisnica z OZ 14.01.2019 Stiahnuté: 144x

Zápisnica z OZ 10.06.2019 Stiahnuté: 109x

Zápisnica z OZ 09.09.2019 Stiahnuté: 79x

Zápisnica z OZ 25.11.2019 Stiahnuté: 89x

Zápisnica z OZ 09.12.2019 Stiahnuté: 77x

2018

Zápisnica z OZ – 14.05.2018 Stiahnuté: 147x

Zápisnica z OZ - 9.7.2018 Stiahnuté: 140x

Zápisnica z OZ - 08.10.2018 Stiahnuté: 138x

Zápisnica z OZ - 29.11.2018 Stiahnuté: 138x

Zápisnica z ustanovujúceho OZ 10.12.2018 Stiahnuté: 144x

Zápisnica z 10.12.2018 Stiahnuté: 137x

Stránka