Obsah

2022

Zápisnica z OZ 14.03.2022 Stiahnuté: 26x

Zápisnica z OZ 13.06.2022 Stiahnuté: 7x

2021

Zápisnica z OZ 01.03.2021 Stiahnuté: 51x

Zápisnica z OZ 31.05.2021 Stiahnuté: 61x

Zápisnica z OZ 21.06.2021 Stiahnuté: 72x

Zápisnica z OZ 20.9.2021 Stiahnuté: 43x

Rozpočtové opatrenia 4 - 2021 Stiahnuté: 7x

Zápisnica z OZ 15.12.2021 Stiahnuté: 32x

2020

Zápisnica OZ 24.02.2020 Stiahnuté: 71x

Zápisnica OZ 25.05.2020 Stiahnuté: 83x

Zápisnica z OZ 29.06.2020 Stiahnuté: 47x

Zápisnica OZ 28.09.2020 Stiahnuté: 90x

Zápisnica z OZ 11.12.2020 Stiahnuté: 80x

2019

Zápisnica č. 2/19 z OZ 08.04.2019 Stiahnuté: 158x

Zápisnica z OZ 14.01.2019 Stiahnuté: 179x

Zápisnica z OZ 10.06.2019 Stiahnuté: 140x

Zápisnica z OZ 09.09.2019 Stiahnuté: 119x

Zápisnica z OZ 25.11.2019 Stiahnuté: 131x

Zápisnica z OZ 09.12.2019 Stiahnuté: 94x

2018

Zápisnica z OZ – 14.05.2018 Stiahnuté: 170x

Stránka