Obsah

2021

Zápisnica z OZ 01.03.2021 Stiahnuté: 12x

Zápisnica z OZ 31.05.2021 Stiahnuté: 1x

2020

Zápisnica OZ 24.02.2020 Stiahnuté: 34x

Zápisnica OZ 25.05.2020 Stiahnuté: 41x

Zápisnica z OZ 29.06.2020 Stiahnuté: 2x

Zápisnica OZ 28.09.2020 Stiahnuté: 37x

Zápisnica z OZ 11.12.2020 Stiahnuté: 39x

2019

Zápisnica č. 2/19 z OZ 08.04.2019 Stiahnuté: 127x

Zápisnica z OZ 14.01.2019 Stiahnuté: 134x

Zápisnica z OZ 10.06.2019 Stiahnuté: 99x

Zápisnica z OZ 09.09.2019 Stiahnuté: 66x

Zápisnica z OZ 25.11.2019 Stiahnuté: 77x

Zápisnica z OZ 09.12.2019 Stiahnuté: 68x

2018

Zápisnica z OZ – 14.05.2018 Stiahnuté: 134x

Zápisnica z OZ - 9.7.2018 Stiahnuté: 128x

Zápisnica z OZ - 08.10.2018 Stiahnuté: 125x

Zápisnica z OZ - 29.11.2018 Stiahnuté: 127x

Zápisnica z ustanovujúceho OZ 10.12.2018 Stiahnuté: 131x

Zápisnica z 10.12.2018 Stiahnuté: 125x

Zápisnica z OZ – 22.02.2018 Stiahnuté: 202x

Stránka