Obsah

2020

Zápisnica OZ 25.05.2020 Stiahnuté: 5x | 07.10.2020

Zápisnica OZ 29.06.2020 Stiahnuté: 6x | 07.10.2020

Zápisnica OZ 28.09.2020 Stiahnuté: 7x | 07.10.2020

Zápisnica OZ 24.02.2020 Stiahnuté: 4x | 07.10.2020

2019

Zápisnica č. 2/19 z OZ 08.04.2019 Stiahnuté: 109x | 06.05.2019

Zápisnica z OZ 14.01.2019 Stiahnuté: 103x | 27.05.2019

Zápisnica z OZ 10.06.2019 Stiahnuté: 80x | 02.08.2019

Zápisnica z OZ 09.09.2019 Stiahnuté: 37x | 08.01.2020

Zápisnica z OZ 25.11.2019 Stiahnuté: 44x | 08.01.2020

Zápisnica z OZ 09.12.2019 Stiahnuté: 44x | 20.01.2020

2018

Zápisnica z OZ – 14.05.2018 Stiahnuté: 109x | 17.05.2018

Zápisnica z OZ - 9.7.2018 Stiahnuté: 106x | 10.01.2019

Zápisnica z OZ - 08.10.2018 Stiahnuté: 102x | 09.01.2019

Zápisnica z OZ - 29.11.2018 Stiahnuté: 102x | 10.01.2019

Zápisnica z ustanovujúceho OZ 10.12.2018 Stiahnuté: 105x | 14.02.2019

Zápisnica z 10.12.2018 Stiahnuté: 103x | 14.02.2019

Zápisnica z OZ – 22.02.2018 Stiahnuté: 162x | 02.03.2018

2017

Zápisnica z OZ -09.07.2017 Stiahnuté: 86x | 12.07.2018

Zápisnica 12.12.2016 Stiahnuté: 85x | 03.01.2017

Zápisnica z OZ 27.02.2017 Stiahnuté: 106x | 04.03.2017

Stránka