Obsah

Geografická poloha


Obec Tekovské Nemce je najvýchodnejšou obcou regiónu Horného Požitavia. Od okresného mesta Zlaté Moravce je vzdialená 12 km. Kataster obce susedí s Hronským Beňadikom, Orovnicou, Novou Baňou a Kozárovcami, ktoré patria do regiónu Pohronia, na západe s Čaradicami a na severe s Obycami.
 

                        


View Larger Map

Rozloha – 2850 ha

Príroda

Tekovské Nemce sú podhorskou obcou ležiacou na styku nížiny a pohoria, v doline potoka Roskovice (Inovecký potok). Katastrálne územie je tvorené Hronskou pahorkatinou i Pohronským Inovcom. Pahorkatinový až hornatinový reliéf dosahuje rozpätie 190-901 m.n.m. Stred obce leží v nadmorskej výške 246 m. Lesný porast tvorí hlavne dub, hrab, javor, vo vyšších nadmorských výškach i buk, vyskytujú sa aj sekundárne smrečiny. Obec je východiskom turistickej trasy do Pohronského Inovca. Trasou značeného turistického chodníka je možné dostať sa na najvyšší bod pohoria Veľký Inovec (901 m.n.m.), odkiaľ je prekrásny výhľad na široké okolie. V chránenej prírodnej oblasti „Kliča“ sa vyskytuje Poniklec modrý.
 

Tekovské Nemce