Obsah

Správy

07.11.2019

Deň otvorených dverí na Akadémii ozbrojených síl

Oznamujeme uchádzačom o vysokoškolské štúdium, že rektorát pripravuje na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.deň otvorených dverí s týmto programom: 1/ Zahájenie v aule AOS o 9.30 hod., 2/ Oboznámenie s podmienkami prijatia na štúdium, 3/ Ukážka vojenského výcviku a zbraní, 4/ predstavenie študijných programov a zbraní, 5/ Ukážka priestorov Akadémie, 6/ Ukončenie o 13.00 hod. V školsom roku 2020/2021 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to: 1) Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 51 študentov), 2) Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 35 študentov), 3) Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 46 študentov), 4) Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov). Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom. Termín podania prihlášky je do 29. 2. 2020 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov). Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur. Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 9. do 10. júna 2020. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole. Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti. Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.Kontakt: Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva a vzdelávania, pplk.v.v.Ing. Emil Toma Adresa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1734/25 031 01 Liptovský Mikuláš http://www.facebook.com/pripravnekurzyLM mail: vysoke.skoly.toma@stonline.sk Telefón: 0905622170, 0911622170, 044 5524804 IČO: 35162708, DIČ: 440217774

Detail

30.10.2019

OR policajného zboru v Nitre upozorňuje.....

- na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel pri cintorínoch - venujte preto tomuto zvýšenú pozornosť! - na zlepšenie viditeľnosti počas jesenných a zimných mesiacoch pri skorom stmievaní, hmle, daždi používajte reflexné prvky -pásky, samolepky, vesta... - môžu vám zachrániť život.

Detail

30.10.2019

Súpis chovateľov ošípaných neevidovaných v Centrálnej evidencii hosp. zvierat v Žiline 1

Súpis chovateľov ošípaných neevidovaných v Centrálnej evidencii hosp. zvierat v Žiline

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra oznamuje povinnosť občanov registrovať chov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej. V prípade, že majiteľ vlastní 1 ošípanú na domácu spotrebu je potrebné, aby si tlačivo o registrácii chovu zaslal do CEHZ v Žiline. (tlačivo na OcÚ T.Nemce alebo na webovej stránke Plemenárskych služieb SR). Chov nahláste aj na OcÚ T.Nemce do 30.11.2019. Pokiaľ si chovateľ zaobstaráva ošípanú u registrovaného chovateľa, registráciu za neho urobí predávajúci. Domácu zakáľačku je chovateľ povinný nahlásiť na príslušnú RVPS.

Detail

16.10.2019

Kompostovanie orechového lístia

Kompostovanie orechového lístia

Orechové lístie sa dá kompostovať. Je potrebné ho rozdrviť na čo najmenšie kúsky a zmiešať s dusíkatými materiálmi (napr. tráva). Z celkovej hmotnosti kompostovaných materiálov môže orechové lístie tvoriť až 30 %podiel. Pri dodržaní základných pravidiel kompostovania sa dá už po 6 mesiacoch kompost z orechového lístia bezpečne použiť v záhrade. Celý text je v prílohe.Odporúčajú: www.priateliazeme.sk/spz, www.kompost.sk

Detail

25.09.2019

Nová služba - SMS správy pre občanov od obce

Obec Tekovské Nemce zavádza novú službu - možnosť prijímať oznámenia z obce vo forme SMS správ.

Detail