Navigácia

Obsah

Stavebný p. rozhodnutia


2020

2019

Rok 2018

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Stavebné povolenie SimKor,B.Š. Miestna kom.odst.plochy -bytoky 13.03.2019
Stavebné povolenie Príst. letnej kuchyne Anna Valachová a JUDr.Veronika Števková 03.12.2018
Predĺženie termínu stav.povol.Prístavba a nová strecha RD Mgr. Pater Krajmer 26.11.2018
Stavebné povolenie - Adam Štuller 01.10.2018
Rozhodnutie o dodat. povolení stavby RD - Ing. Lukáš Gaži a m.Dominika 26.09.2018
Stavebné povolenie - Anton Balážik a Miroslava Števlíková - novostavba RD 10.09.2018
Kolaudačné rozhodnutie -Daniel Rudzan a m. Hana - novostavba RD 28.08.2018
Rozhodnutie - zriadenie zjazdu na pozemok - Adam Štuller 24.07.2018
Kolaudačné rozhodnutie -Milan Bóna a m. Anna - Sklad 16.07.2018
Stavebné povolenie príst.k admin. budove a exp. Ing.Lukáš Gaži a m. Dominika 27.06.2018
Stavebné povolenie Novostavba rodinného domu - Martin Petrovič 11.06.2018
Predĺženie termínu výstavby rod. domu - Andrej Drgoňa a Martina Kozolková 07.06.2018
Kolaudačné rozhodnutie Rekonštrukcia zastrešenia a plynofikácia RD -Ing.Drgoňa Jozef a Janka 21.05.2018
Búracie povolenie - rod.dom Martin Petrovič 04.05.2018
Stavebné povolenie -rod. dom-novostavba - Juraj Drgoňa 20.04.2018
Kolaudačné rozhodnutie - rekonštrukcia a prístavba RD Milan Coplák a m.Jaroslava 11.04.2018
Predĺž. termínu výstavby - prestavba, prístavba RD - Dušan Galbavý a m. Miroslava 23.03.2018
Kolaudačné rozhodnutie oprava RD a prístavba - Juraj Lipnický a m.Martina 22.03.2018
Kolaudačné rozhodnutie - Rodinný dom- Valentíny Radovan a m.Ivana 22.02.2018
Kolaudačné rozhodnutie SimKor.Banská Štiavnica Novostavba náj. 12BJ 29.01.2018
Predĺž.termínu výstavby - rekonštrukcia RD - Coplák Milan a m.Jaroslava 24.01.2018
Prerušenie - Kolaudácia Novostavba 12.BJ. SimKor,s.r.o B.Štiavnica 16.01.2018

Rok 2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Stavebné povolenie Oprava strechy RD a prístavba - Juraj Lipnický a m. Martina 17.01.2017
Kolaudačné rozhodnutie fóliovník - LUMIGREEN Ing.Lukáš Gaži 28.12.2016
Kolaudačné rozhodnutie rodinný dom - Tibor Drgoňa a m. Jana 16.11.2016
Rozhodnutie - Stavebné povolenie Rodinný dom Jozef Jób a m.Helena 25.10.2016
Rozhodnutie - povolenie informačné tabule na južnom odpočívadle - 2 ks pre cestu Rl - Min. dopravy Bratislava 21.10.2016
Rozhodnutie - povolenie Zmena stavby pred dokončením - Jana Barillová 10.08.2016
Stavebné povolenie Gabriel Šabík 02.08.2016
Stavebné povolenie - novostavba rodinného domu Radovan Valentíny a m.Ivana 12.07.2016
Rozhodnutie - povolenie zjazdu z MK Gabriel Šabík 05.07.2016
Stavebné povolenie - "Novostavba nájomných bytov-12 bytových jednotiek" SIMKOR B.Štiavnica 20.06.2016
Kolaudačné rozhodnutie-novostavba admin. budovy a expedície - LUMIGREEN-Ing.Gaži 27.05.2016
Rozhodnutie-povolenie zjazdu z miestnej komunikácie na pozemok - Radovan Valentíny a m.Ivana 26.05.2016
Kolaudačné rozhodnutie Prístavba a nová strecha rodinného domu - Valkovič Martin 21.04.2016
Stavebné povolenie - fóliovník -LUMIGREEN 19.04.2016
Rozhodnutie - zastavenie Zmena stavby pred dokončením - Marek Turza a m.Zuzana 01.04.2016
Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu - Valent Viliam a m.Soňa 17.03.2016
Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Rodinný dom -Ing.Vladimír Bajza a m.Dáša 17.03.2016
Rozhodnutie -prerušenie kolaud. konania- Novostavba administratívnej budovy a expedície - LUMIGREEN, Ing.Gaži Lukáš 29.02.2016
Rozhodnutie - povolenie zjazdu z miestnej komunikácie na pozemok - Ing.Vladimír Bajza a m.Dáša 03.02.2016
Rozhodnutie - prerušenie stav. konania "Novostavba nájomných bytov-12 bytových jednotiek" SIMKOR B.Štiavnica 22.01.2016

Rok 2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Kolaudačné rozhodnutie- "10333 Teko. Nemce - pred školou, rozšírenie NNK" SO 02 -NN káblové vedenie. - bytovky SSE Žilina 22.12.2017
Stavebné povolenie -Novostavba nájomných bytov -18.BJ. T.Nemce SimKor,s.r.oB. Štiavnica 18.12.2017
ZRS - Predĺženie termínu ukončenia stavby Štefan Teplan 06.11.2017
Zmena rozost.stavby- povolenie Rodinný dom - zmena Rožníková Alžbeta 03.11.2017
Stavebné povolenie - strecha a prístavba RD Viera,Stanislava,Ján Forgáč 02.10.2017
Stavebné povolenie - RD - Daniel Rudzan a m.Hana 30.08.2017
Stavebné povolenie - novostavba RD-Radoslav Kordoš a m.Jana 23.08.2017
Búracie povolenie - RD Ing. Lukáš Gaži a m. Dominika 14.08.2017
Stavebné povolenie - Pneuservis - Patrik Drgoňa, Rastislav Drgoňa, Erika Drgoňová 10.08.2017
Povolenie vjazdu k RD Juraj Drgoňa 09.08.2017
Kolaudačné rozhodnutie užívanie - plynovod, prípojka 12bj. Tek. Nemce SimKor B.Štiavnica 25.07.2017
Búracie povolenie s.č.205 a 206 +2 budovy bez označenia s.č. Kordoš Radoslav a m.Jana Kordošová 06.07.2017
Prerušenie kolaud. konania- - Novostavba nájomných bytov 12bj. - SimKor Banská Štiavnica 01.06.2017
Pretláčanie pod MK - vodov.prípojka Milan Turza a m. Jana Tek. Nemce 01.06.2017
ZRS - prípojka kanalizácie - novostavby náj. bytov 15.05.2017
Stavebné povolenie - Alžbeta Rožníková 12.05.2017
Búracie povolenie RD Slávka Novosadová 05.05.2017
Rozhodnutie - povolenie vjazdu k RD Alžbeta Rožníková 06.04.2017
Stavebné povolenie - rekonštrukcia RD - Ing. Jozef Drgoňa a m. Janka 09.03.2017
Búracie povolenie - RD a poľ. budova - Daniel Rudzan a m. Hana 03.03.2017
ZRS - Predĺženie termínu lehoty na dokončenie stavby - PhDr.Igor Valach 01.03.2017
Stavebné povolenie Modernizácia RD - Ing. Jozef Mihálov a m. Alena 25.02.2017
ZRS - Predĺženie termínu lehoty na dokončenie stavby - Jozef Štuller a m.Věra 03.02.2017

Rok 2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozhodnutie - rozšírenie zjazdu z MK na pozemok - SIMKOR,s.r.o Banská Štiavnica 29.12.2015
Kolaudačné rozhodnutie- Rodinný dom a bazén - Ing. Pavol Janček a m.Ľudmila 24.11.2015
Kolaudačné rozhodnutie - Novostavba rodinného domu Pavol Gaži 15.10.2015
Zmena rozostavanej stavby - novostavba rodinného domu Pavol Gaži 16.09.2015
Stavebné povolenie na novostavbu rodinného domu - Milan Turza a manž. Jana 12.08.2015
Búracie povolenie - Rodinný dom - Viliam Valent a m.Soňa - Obyce 05.08.2015
Kolaudačné rozhodnutie - "Oporný múr a tenisový kurt" Ján Sikoriak a m.Mária 04.08.2015
Rozhodnutie - povolenie na zvláštne užívanie ciest - pretláčanie pod MK - vodovodná prípojka Ing. Ján Drgoňa 18.07.2015
Rozhodnutie zvl.užív. ciest- pretlak pod cestu - vodov. prípojka - Ing. Ján Drgoňa 18.07.2015
Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia strechy rod. domu - Roman Radobický a m. Zuzana 06.07.2015
Stavebné povolenie - Novostavba rod. domu - Andrej Drgoňa 18.06.2015
Kolaudačné rozhodnutie - Agroturistické zariadenie - Roľnícke družstvo Tekovské Nemce 12.06.2015
Stavebné povolenie Novostavba administratívnej budovy a expedície -LUMIGREEN Ing. Lukáš Gaži 08.04.2015
Kolaudačné rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny stavby, povolenie užívania - Rodinný dom - Pavel Suchovský 30.03.2015
Pretlak pod cestu - rozhodnutie - vodovodná prípojka-Mária Lukáčová 23.03.2015
Rozhodnutie -stav.priestupok - Pavel Suchovský 06.02.2015
Kolaudačné rozhodnutie - prístavba a prestavba RD - Jaroslav Drgoňa a m.Valéria 02.02.2015

Rok 2014