Navigácia

Obsah

Informácie o obci


Administratívne začlenenie obce: Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce

Záujmové začlenenie obce:

obec je od roku 2005 je súčasťou Mikroregiónu Požitavie – Širočina, záujmového združenia obcí pre cestovný ruch, tradícia vinohradníctva začlenila obec do Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty.

Osídlenie a stručná história obce:

Obec bola osídlená v neskorej dobe kamennej (eneolit). Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1275, keď ju kráľ Ladislav IV. vymenil od Benseho a Simona, synov Benedika a daroval ostrihomskej kapitule, v roku 1387 obec vlastnilo ostrihomské arcibiskupstvo, v roku 1573 ju vyplienili Turci, v roku 1740, 1830 a 1921 obec zachvátil požiar, v roku 1776 prešla do majetku banskobystrického arcibiskupstva. Počas I. svetovej vojny zahynulo 37 obyvateľov obce, počas SNP 7 obyvateľov. Súčasťou obce je osada Nemecká Huta (Inovecká Huta) , kde sa od roku 1779 do roku 1805 vyrábalo sklo.

V obci v minulosti muselo prevládať vinohradníctvo, pretože hlavným symbolom na pečatidle z r. 1855 je z pažite vyrastajúci vinič s dvomi strapcami hrozna. Po ľavej strane viniča je kolmo postavený vinohradnícky nožík, na pravej strane je lemeš. Ako podklad pre erb obce sa poslúžil ponúka obsah symbolu na spomínanom pečatidle z r. 1855. Je z hľadiska heraldického vďačný a aj pre obsah výstižný. V modrom štíte , v ktorom zo zelenej pažite vyrastá zelený vinič s dvomi zlatými (žltými) strapcami hrozna. Po stranách viniča je kolmo postavený strieborný (biely) vinohradnícky nožík so zlatým (žltým) držadlom a strieborný (biely) lemeš. V tejto podobe je erb historicky verný a heraldicky správny.

Prírodné pomery:

Katastrálne územie obce Tekovské Nemce leží na rozhraní Pohronského Inovca a Pohronskej pahorkatiny. V severnej časti katastra sa nachádza maloplošné chránené územie prírodná pamiatka „Veľký Inovec Obcou preteká Tekovský potok (zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky), potok Nemce, Inovecký, Kalinový potok a Hrebeňový potok.

Kultúrno – historické hodnoty:
Významné osobnosti:

Dodek Andrej, kňaz, v obci pôsobil v rokoch 1898 – 1933, v roku 1905 založil úverové družstvom Pomocnica a v roku 1917 Potravinové družstvo, zaslúžil sa o rozvoj ochotníckého divadla, Korbell Tibor (17. jún 1935 Tekovské Nemce-28. júl 1983 Bratislava), redaktor a publicista. Syn miestneho učiteľa Júliusa Lalucha, adoptovaný Viktorom Korbellom. Po štúdiách novinárstva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v rokoch 1957-1960 redaktor Našej univerzity, 1960-1975 Roháča, potom pracovník Československého rozhlasu v Bratislave. Písal a zostavoval humoresky, rozhlasové pásma, rozhlasové a televízne seriály. Napísal štúdiu „Maďarská tlač v Československu“.

Mauchs Michal, (okolo 1740 – 25. november 1802 Tekovské Nemce) kňaz, bernolákovský spisovateľ, člen Slovenského učeného tovaryšstva, v obci pôsobil v rokoch 1783 – 1802, (pochovaný bol v starom cintoríne – presné miesto nie je známe) Jeho najväčšia práca „Zbrog dusse, s kterú ohňiwé draka pekelného strilky sa odháňajú a dussa od nich zachránená bíwa“ vyšla r. 1803 v Trnave.

Valach Vladimír, doc, Dr., Ing. (26. apríl 1937 Tekovské Nemce -5.3.2006 Bratislava), ekonóm, bankár, diplomat, vysokoškolský pedagóg a publicista. R. 1960 absolvoval VŠE v Prahe, v rokoch 1976-1981 profesijný pobyt vo Francúzsku (reprezentácia Čs. obchodnej banky v Paríži.Potom bol generálnym riaditeľom Credit Lyonnais Bank Slovakia a Slovenskej záručnej banky, prvým viceguvernérom ŠBČS, prezidentom Francúzsko-obchodnej komora, predsedom dozornej rady Credit Lyonnais Bank Slovakia, a. s. Bratislava. Založil šesť bankových inštitúcií a Slovenskú asociáciu podnikových finančníkov. Od r. 1998 do 2000 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzsku. Prednášal na VŠE Bratislava. Napísal viacero diel s ekonomickou tematikou, jeho poslednou knihou je „Paríž-Bratislava, alebo prečo mám rád Francúzsko“.

Tradícia:
Občianska vybavenosť:

obecný úrad, kultúrny dom, materská škola, základná škola, požiarna zbrojnica, potraviny, mliekareň, pohostinstvo Lempochenrová, Hostinec Šabík, Cukráreň Maja, kníhviazačstvo, pošta, kaderníctvo, Drobný tovar Dana, predajňa rozličného tovaru, muštáreň , kamenárstvo Kilik, Maloobchod – Drgoňová – predaj rozličného tovaru

Rekreácia a šport:

Športové možnosti ponúka futbalové ihrisko, ihrisko na loptové hry pri Základnej škole, zimné športy – vodná nádrž, klzisko pri ZŠ, terén je vhodný na horskú turistiku – značený turistický chodník na Pohronský Inovec 901 m.n.m