Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

115/2020

930,00 EUR Deväťstotridsať eur

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

12.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

114/2020

80,64 EUR Osemdesiate 0/64 eur

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

01.10.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

113/20 3/2020

22 420,00 EUR Dvadsaťdvatisíc štyristo dvadsať eur

DIMI max,s.r.o

OBEC

11.09.2020

Zmluva o dielo

112/20 2/20

39 330,00 EUR Tridsaťdeväť tisíc tristotridsať eur

Ing. Jozef Urban -Geodetická kancelária

OBEC

07.09.2020

Zmluva č.2/2020 Dot

111/20

300,00 EUR

MS Slovenského červeného kríža

OBEC

07.09.2020

Zmluva o posk. služ v obl. VO

110/20

5 000,00 EUR

Scholaris,s.r.o

OBEC

07.09.2020

Dodatok č. 2 k Z.EOZ-143-02-2014-DO

109/20

podľa tabuľky

ENVIROPOL SK,s.r.o

OBEC

31.08.2020

Nájomná zmluva

108/20

0,00 EUR

Ing. Vincent Valach

OBEC

26.08.2020

Dodatok 1 k NZ 04/09/IV

107/20

20,00 EUR

Daniela Ostrožlíková

OBEC

26.08.2020

Dodatok 1 k NZ 344/08/V

106/20

20,00 EUR

Emília Šutková

OBEC

26.08.2020

Nájomná zmluva

105/20

30,34 EUR

Veronika Kráľová

OBEC

26.08.2020

Nájomná zmluva

104/20

29,70 EUR

Andrea Šarkoziová

OBEC

26.08.2020

Kúpna zmluva

103/20

550,80 EUR

Ján Balážik, Ľubomír Molnár

OBEC

26.08.2020

Dodatok 1 k NZ 341/08/V

102/20

20,00 EUR

Jozef Drgoňa

OBEC

26.08.2020

Dodatok 1 k NZ 341/08/V

101/20

20,00 EUR

Jozef Drgoňa

OBEC

11.08.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

100/20

neurč.

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

11.08.2020

Zmluva o práve používania Služby ELWIS

99/20

180,00 EUR

JRK Slovenwsko s.r.o

OBEC

10.08.2020

Nájomná zmluva na pozemky

98/20

1,00 EUR jedno euro

Benát centrum, spol. s.r.o.

OBEC

07.08.2020

Dotácia z obce

97/20

400,00 EUR

ZO Jednota dôchodcov

OBEC

07.08.2020

Príkazná zmluva č. 05/02/2020 POI

96/20

40,00 EUR Štyridsaťeur

Komunál - Servis s.r.o.

OBEC

30.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

95/20

464,00 EUR ročne

Jana Varhaníková

OBEC

23.06.2020

Dodatok 1 k NZ 293/08/V

94/20

20,00 EUR

Terézia Ďurovičová

OBEC

23.06.2020

Dodatok 1 k NZ 336/08/V

93/20

10,00 EUR

Terézia Ďurovičová

OBEC

23.06.2020

Dodatok 1 k NZ 427/08/IN

92/20

20,00 EUR

Terézia Ďurovičová

OBEC

02.06.2020

Dodatok 1 k NZ 119/08/II

91/20

30,00 EUR

Viktória Varhaníková

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: