Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Archív Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.01.2021

Dohoda k z.9100425480

04/21

33,00 EUR

SSE,a.s.

OBEC

25.01.2021

Zmluva o výkone správy

03/21

4,80 EUR

ARAMIS Správa budov

OBEC

21.01.2021

Poistná zmluva č.1199000953

16/21

180,00 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group

OBEC

20.01.2021

Zmluva č. 006/2021/WR

02/21

podľa prílohy

Waste Recykling as

OBEC

20.01.2021

Zmluva 01/1/2021

01/21

1 440,00 EUR ročne

AQUAVITA PLUS,s.r.o.

OBEC

28.12.2020

Zmluva o odbere druh. surovín

126/20

podľa tabuľky

Miroslav Kováč MS KOV

OBEC

17.12.2020

Dohoda č. 20/16/012/30

125/20

neurč.

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nitra

OBEC

17.12.2020

Dodatok 5 k Z.č100 0023

124/2020

podľa tabuľky

Tekovská ekologická

OBEC

15.12.2020

Nájomná zmluva 32/20/IV

123/2020

20,00 EUR

Jaroslava Benčuriková

OBEC

02.12.2020

Licenčná zmluva

122/2020

300,00 EUR Tristo eur

TENDERnet,s.r.o

OBEC

02.12.2020

Zmluva o výpožičke

121/2020

neurč.

Štatistický úrad SR

OBEC

02.12.2020

Dodatok k zmluve č. 18/2013

120/2020

46,36 EUR štyridsaťšesť 0/32 eur

Technické služby mesta

OBEC Tekovské Nemce

21.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

119/2020

20 601,00 EUR Dvadsaťtisícšesťstojeden eur

Ministerstvo financií

OBEC

21.10.2020

Zmluva o dielo

118/2020

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat eur

RRA Horné Požitavie

OBEC

21.10.2020

Zmluva o dielo

117/2020

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat eur

RRA Horné Požitavie

OBEC

20.10.2020

Dodatok k Zmluve

116/2020

neurč.

Slovak Telekom, a.s.

OBEC

12.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

115/2020

930,00 EUR Deväťstotridsať eur

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

12.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

114/2020

80,64 EUR Osemdesiate 0/64 eur

Galileo Corporation, s.r.o.

OBEC

01.10.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

113/20 3/2020

22 420,00 EUR Dvadsaťdvatisíc štyristo dvadsať eur

DIMI max,s.r.o

OBEC

11.09.2020

Zmluva o dielo

112/20 2/20

39 330,00 EUR Tridsaťdeväť tisíc tristotridsať eur

Ing. Jozef Urban -Geodetická kancelária

OBEC

07.09.2020

Zmluva č.2/2020 Dot

111/20

300,00 EUR

MS Slovenského červeného kríža

OBEC

07.09.2020

Zmluva o posk. služ v obl. VO

110/20

5 000,00 EUR

Scholaris,s.r.o

OBEC

07.09.2020

Dodatok č. 2 k Z.EOZ-143-02-2014-DO

109/20

podľa tabuľky

ENVIROPOL SK,s.r.o

OBEC

31.08.2020

Nájomná zmluva

108/20

0,00 EUR

Ing. Vincent Valach

OBEC

26.08.2020

Dodatok 1 k NZ 04/09/IV

107/20

20,00 EUR

Daniela Ostrožlíková

OBEC

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: