Obsah

Späť

Registratúrna značka: UK1A10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN 525/21

Zápisnica z OZ 27.7.2022

Vyvesené: 29. 7. 2022

Dátum zvesenia: 14. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť