Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ TN 506/22

Vymenovanie zapisovateľa MVK

Menovanie zapisovateľa.pdf (184.47 kB)

      OBEC Tekovské Nemce, Obecný úrad, Tekovská 405/4, 966 54 Tekovské Nemce                   

 Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Tekovských Nemciach       

       Starostka obce Tekovské Nemce Ing. Erika Valkovičová v súlade s ustanovením § 169 ods.6 zákona č. 180/2014 Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                            

                                                         menujem

                   za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie obce Tekovské Nemce pre

 pre  Voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 

                 p. Renátu Valachovú, zamestnankyňu obecného úradu.                                                                                                                                                                                            Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:                                                                   p. Renáta Valachová                                                                               

           sídlo: OBEC Tekovské Nemce, Obecný úrad

          Tekovská 405/4

          966 54 Tekovské Nemce           

          telefónne číslo: 045/68 92 742

          e-mail: obyvatel@tekovske-nemce.sk

          v Tekovských Nemciach, dňa 19.7.2022                       Ing. Erika Valkovičová

                                                                                                       starostka obce

   

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                   

 

                                                                                          

                        

 

                                                                                         

 

                                

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

Vyvesené: 19. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť