Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN 365/22

Verejná vyhláška - určenie lesného celku Pohronský Inovec

Vyvesené: 6. 5. 2022

Dátum zvesenia: 22. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť