Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN/715/2022

Verejná vyhláška pre Marcelu Kováčovú

Vyvesené: 10. 11. 2022

Dátum zvesenia: 26. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť