Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN /751/22

Verejná vyhláška - JPÚ Tek. Nemce - zmena 4

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť