Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN /733/22

Verejná vyhláška - JPÚ Tek. Nemce - zmena 2

Vyvesené: 15. 11. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť