Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ TN 505/22

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov

Volebný obvod a poslanci.pdf (105.61 kB)

   

OBEC TEKOVSKÉ NEMCE

                                                             OZNÁMENIE

                           o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

                                           pre voľby do orgánov samosprávy obcí

                                                             29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 28/2022 a uznesením č. 27/2022 zo dňa 13.6.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach bude mať celkom

9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode pre celú obec.

 

V Tekovských Nemciach, dňa 19.7.2022

                                                                                  

                                                                        

Vyvesené: 19. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť