Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN 357/22

Oznámenie o strategickom dokumente

Vyvesené: 3. 5. 2022

Dátum zvesenia: 19. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť