Obsah

Späť

Registratúrna značka: Al3

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN 391/22

Oznámenie o doručení zásielky pre Mareka Šályho

Oznámenie uložené na OcÚ, zásielka na Pošte Tek. Nemce z Exekútorského úradu JUDr. Štorek

Vyvesené: 17. 5. 2022

Dátum zvesenia: 4. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť