Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL3

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN 390/22

Oznámenie o doručení zásielky pre Marcelu Kováčovú

Oznámenie uložené na OcÚ, zásielka na Pošte Tek. Nemce z Okresného súdu Brezno

Vyvesené: 17. 5. 2022

Dátum zvesenia: 4. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť