Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN /724/22

Oznámenie o doručení zásielky pre Elemíra Žigmunda

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 29. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť