Obsah

Späť

Registratúrna značka: Al3

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN/515/22

Oznámenie o doručení zásielky pre Elemíra Žigmunda

Zásielka od Mgr. Vrbecký Brezno uložená na OcÚ T.Nemce.

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 11. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť