Obsah

Späť

Registratúrna značka: Al3

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN 756/22

Oznámenie o doručení zásielky pre Dušana Varhaníka

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť