Obsah

Späť

Oznámenie o doručení zásielky pre Dušana Varhaníka

Zásielka pre Dušana Varhaníka uložená na OcÚ T.Nemce z Creditcall Žilina

 Oznámenie o doručení zásielky - Varhaník.pdf (390.11 kB)

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť