Obsah

Späť

Registratúrna značka: Al3

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚTN/516/22

Oznámenie o doručení zásielky pre Andreu Vereckú

Zásielka z Dôvera uložená na  OcÚ T.Nemce

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 11. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť